ØKONOMI
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
ØKONOMI
ØSTKYSTEN: Aktiemarkederne faldt med næsten ti procent i de første uger af oktober, men der er flere ting, der taler for, at det er bedst for investorerne at beholde deres aktiebeholdninger et stykke tid endnu, lyder rådet fra Jutlander Banks finanscenter.

Der har været stormvejr på aktiemarkederne de første uger af oktober, hvor både danske, europæiske, amerikanske og emerging markets-aktier er faldet i værdi. Fra 30. september og to uger frem faldt eksempelvis danske aktier med næsten 8 procent, mens verdensindekset faldt med over 6 procent.

- Der er dog intet, der tyder på, at faldene skyldes, at verdensøkonomien er på vej ind i en ny langvarig krise. Faldene er snarere udtryk for en kortvarig usikkerhed på markederne, og derfor er det et forkert tidspunkt at sælge ud af sin aktiebeholdning, mener Henrik Jensen, der er souschef i Jutlander Banks finanscenter.

Han fortæller, at det er helt normalt, at der på samme tid sker et generelt udsalg på forskellige aktiemarkeder i denne størrelsesorden. Senest skete det i januar og februar.

- Den gang faldt aktierne mere, end de har gjort indtil nu. Om udsalget er slut, kan vi selvfølgelig ikke vide noget om, men vores holdning er, at det retter sig igen. Det er vores analyse, i hvert fald, siger Henrik Jensen.

Han forklarer, at et langvarigt fald på aktiemarkedet normalt ikke finder sted i en periode som nu, hvor økonomierne har det godt, og indtjeningerne i virksomhederne vokser. Derfor er forventningen fra Jutlander Bank, at aktiemarkedet snart vender igen.

- Og så vil det jo være ærgerligt at have solgt ud af sin aktiebeholdning," siger souschefen.

Der er flere årsager til, at der er usikkerhed på aktiemarkedet i øjeblikket.

USA's handelskrig med Kina har skabt usikkerhed på markederne, ligesom nogle investorer også afventer udfaldet af midtvejsvalget i USA den 6. november. I Europa er der fortsat usikkerhed om Brexit-forhandlingerne, som endnu ikke er faldet på plads, mens der er kommet fornyet usikkerhed om EU's tredjestørste økonomi - Italien - efter at landet tidligere i år fik en meget EU-kritisk regering.

- Så der er masser af spøgelser, kan man sige. Og det er det, der påvirker markederne rigtig meget, siger Henrik Jensen.

Han forventer, at aktiemarkedet for alvor vil vende igen, når man kommer på den anden side af midtvejsvalget i USA. Lige nu er der nemlig mange investorer, der er bekymret for valget og derfor vælger at være lidt afventende.

- Håbet er også, at Trump efter valget vil være klar til at gå til forhandlingsbordet for at finde en løsning på handelskrigen med Kina, fordi han så ikke længere behøver manifestere sig over for vælgerne som en stærk mand, der tør tage kampen op med kineserne, lyder det fra Jutlander Banks souschef.

- Omvendt kan udfaldet af midtvejsvalget sandsynligvis blive, at han bliver indenrigspolitisk stækket, fordi republikanerne mister flertallet i Repræsentanternes Hus. Og så vil han måske i stedet fokusere på udenrigspolitikken, hvilket igen kan skabe noget usikkerhed på markederne, siger Henrik Jensen

Hvad der er helt sikkert, det er, at der på et eller andet tidspunkt igen vil komme en ny krise i verdensøkonomien. Historisk set har økonomien nemlig bevæget sig i cyklusser med skiftevis gode og dårlige perioder. Spørgsmålet er, hvornår krisen for alvor vil komme igen, og hvor hård den denne gang vil blive
.
Hos Jutlander Bank forventer man ikke, at den næste krise er lige på dørtærsklen. Det vil nemlig tage et stykke tid, før der kan ske en opbremsning i verdensøkonomien, som pt. ser rigtig stærk ud. Væksten i Europa ligger således på godt 2 % og på mere end det dobbelte i USA, mens indtjeningen hos virksomhederne på globalt plan er markant højere end på samme tidspunkt sidste år.

Derfor er der sandsynligvis stadigvæk minimum et år tilbage af opsvinget, vurderer Jutlander Banks Henrik Jensen.

- Vi er nok på vej mod enden af dette her økonomiske opsving. Men vi tror ikke, det sker i 2019. Økonomerne siger, det kan ske i 2020, men det er selvfølgelig svært at forudsige, siger han.

Derfor mener Jutlander Bank, at det henover det næste år fortsat vil være fordelagtigt at eje aktier.

- Vi fastholder vores positive forventninger til aktierne, og derfor mener vi som nævnt heller ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at sælge ud nu, slutter Henrik Jensen.


Jutlander Bank:
Henrik Jensen
Længere nede på siden:
Behold dine aktier selv om de for tiden falder i værdi.
HIMMERLAND:En massiv nettotilgang af kunder og en fortsat markant stigning i udlån er to væsentlige forklaringer på, at Jutlander Bank kom ud af årets første ni måneder med et resultat på 178 millioner kroner efter skat. Før skat er overskuddet på 210 millioner kroner, hvilket er 30 millioner kroner lavere end efter tredje kvartal sidste år.

- Men det hører med i billedet, at vi sidste år tilbageførte nedskrivninger for hele 47 millioner kroner, hovedsageligt på enkelte, større engagementer. Også i år tilbagefører vi nedskrivninger, men kun for 6 millioner, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.

- Så den gode nyhed er, at vi efter tre kvartaler har løftet resultatet af vores primære drift - altså driftsresultatet før kursreguleringer, nedskrivninger og skat - med mere end 12 millioner kroner: Fra 132,7 millioner i 2017 til 145 millioner i 2018", siger Per Sønderup. 

- Konjunkturerne er med os lige nu, indrømmet, men når vi vokser så meget på udlån, som vi gør, og når vi får så mange nye kunder, som vi gør, så skyldes det, at vi også har en strategi, der virker, siger han.

- I Jutlander Bank arbejder alle hver eneste dag for, at vi opleves som Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank. Vi vil ikke bare være gode, vi vil være bedst. Og vi kan se på vores kundeundersøgelser, at kunderne virkelig sætter pris på medarbejdernes høje tilgængelighed og personlige tilgang til deres kunder, siger Per Sønderup.

Kvartalsrapporten vidner om, at Jutlander Banks samlede forretningsomfang, målt på summen af indlån, udlån, garantier og værdien af kundernes depoter i banken, er steget med 7,2 procent i de seneste 12 måneder; fra 34,7 til 37,2 milliarder kroner.

Bankens egne udlån steg med 13,1 procent fra 8,2 til 9,3 milliarder kroner, og værdien af de lån, som banken formidler til sine kunder i realkreditinstitutterne Totalkredit og DLR, steg med 14,1 procent fra 24,9 til 28,4 milliarder kroner.

- Det er alt sammen udtryk for, at aktiviteten stiger i de områder, hvor vi har kunder. Det er glædeligt både for vores kunder og for banken, for når vi ekspederer flere lån, stiger vores indtjening naturligvis også, siger direktøren.

Bankens netto rente- og gebyrindtægter steg således med 6,1 procent fra tredje kvartal 2017 til tredje kvartal 2018; fra 508,2 til 539,1 millioner kroner.

I august bebudede Jutlander Bank, at den ville åbne en ny afdeling i Odder, og den 12. oktober var et nyt hold klar til at slå dørene op i den fjerde nyoprettede Jutlander-afdeling siden 2016. Mange kunder er skiftet til Jutlander Bank og har været med til at løfte bankens indtjening i årets første ni måneder, og ikke kun i bankens nyeste afdelinger i København, Vejle og Fredericia. Alle bankens - før Odder kom til - 31 afdelinger har netto kundetilgang.

- Nye afdelinger løfter vores indtægter, men sandelig også vores udgifter. Men vi ser initiativerne som en investering i fremtiden, hvor omkostningerne på den korte bane overstiger indtjeningen, men på længere sigt vil de bidrage positivt til vores bundlinje", kommenterer Per Sønderup.

Udgifter til personale er steget med 11 millioner kroner. Det skyldes dels, at banken gennem det seneste år har ansat flere medarbejdere til sine nye afdelinger, dels stigende udgifter til den lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt, og dels overenskomstmæssige lønreguleringer.


Administrationsudgifterne er steget med 9 millioner kroner, dels til drift af nye afdelinger, dels til stigende udgifter til IT-udvikling.

Solidt kapitalgrundlag
Jutlander Bank står fortsat på et solidt kapitalgrundlag også efter, at nye regnskabsregler trådte i kraft ved indgangen til 2018. De nye regler, kendt som IFRS9, reducerede 1. januar bankens egenkapital med 69 millioner kroner.

Sammen med det forhold, at bankens udlån er steget, er bankens kapitalprocent mindsket med 2,3 point til 18,6 procent pr. 30. september 2018. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 9,3, så den solvensmæssige friværdi ligger stadig højt, nemlig på 9,3 procentpoint.

I bankens kvartalsrapport tæller overskuddet fra de tre første kvartaler i øvrigt ikke med i bankens kapitalgrundlag. Hvis resultatet lægges til egenkapitalen, er kapitalprocenten ikke 18,6 procent, men 19,8, og friværdien stiger til 10,5 procentpoint.

Resultatet før skat fra 1. januar til 30. september på 210 millioner kroner følger bankens seneste udmeldte forventninger om et resultat før skat på mellem 230 og 270 millioner kroner for hele 2018.

Fastholder forventningerne til årsresultatet
- På baggrund af udviklingen i de første ni måneder af 2018 og forventningerne til fjerde kvartal fastholder vi vores forventninger til årsresultatet", siger Per Sønderup.
Ordførende direktør Per Sønderup.