ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER fredag 8. februar 2019
STORVORDE: En ny plan for et 235.000 kvm. stort areal i Storvorde øst for Aalborg skal gøre det muligt at opføre mellem 160 og 220 række- og parcelhuse.

Området ligger i dag i landzone og er ubebygget, men intentionen er at skabe et nyt boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. I lokalplanforslaget opdeles området i seks delområder, hvor to områder udlægges til åben-lav boligbebyggelse, mens tre udlægges til enten åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Det sidste delområde udlægges til rekreativt areal.

Hvis der etableres tæt-lav boliger i de tre områder, hvor lokalplanen giver mulighed for det, kan der i alt etableres 131 parcelhuse og 88 tæt-lav boliger. Hvis områderne i stedet udstykkes til åben-lav boliger, kan der opføres 160 parcelhuse.

Lokalplanen lægger vægt på at skabe grønne rum mellem boligrækkerne, således at området brydes op og fremstår grønt. Samtidig er der fokus på at skabe udsigt over engen, det åbne landskab og Limfjorden.

Lokalplanen for det nye boligområde ventes endeligt godkendt i juni 2019.
Et nyt boligområde i Storvorde kommer tæt på den kommende store arbejdsplads Aalborg Universitetshospital.