ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER fredag 8. februar 2019
ØSTKYSTEN: Idrætshallerne i Als og Øster Hurup ligger pænt placeret vedrørende  konstruktioner, aktivitetsarealer, ankomstforhold, opholdsarealer, omklædningsrum og dagslysforhold, i et forskningsprojekt om idrætsanlægs fysiske tilstand, som Syddansk Universitet har gennemført i en række kommuner..
I undersøgelsen er der lavet en sammenligning af vurderingerne på tværs af landets kommuner. Vurderingen er ud fra de pointtal den enkelte konstruktør har givet i den enkelte kommune.

Der er for hvert område givet point fra 1-4, hvor et er det bedste og fire det dårligste..

Generelt bliver anlæggene i Mariagerfjord Kommune vurderet en smule dårligere end gennemsnittet i både region Nordjylland og på landsplan. I størstedelen af de vurderede forhold er der dog tale om en lille forskel i forhold til gennemsnittet. Største forskelle ses på omklædningsrum samt på den grundlæggende konstruktion

Den grundlæggende konstruktion:

Als hallen: (tag, vægge .vinduer)  2,0  (isolering) 3,0  (samlet) 2,5
Ø. Hurup hallen:                            2,0                  3,0                2,5

Aktivitetsområder:

Als Hallen (gulve)  1,0  (indeklima) 2,0  (samlet)  1,5
Ø. Hurup Hallen    4,0                     2,0                 3,0

Ankomstforhold:

Als Hallen (fliser, indgangsparti)  2,0 (udendørs belysning)  3,0  (samlet) 2,5
Ø. Hurup hallen                           2,0                                     3,0                2,5

Opholdsarealer:

Als Hallen  (varme, ventilation)  2,0  (inventar)  2,0  (samlet)  2,0
Ø. Hurup hallen                          2,0                   2,0                 2,0

Omklædningsrum:

Als Hallen  2,0
Ø. Hurup Hallen  3,0

Dagslys:

Als Hallen ( dagslys i hallen)  4,0 (mulighed for at se aktiviteter fra ophold)  3,0   (samlet) 3,5
Øster Hurup hallen                 4,0                                                                    4,0                 4,0

Vedr. dagslys er det et valg, man har foretaget. I Als var hallen oprindelig med et stort vinduesparti i nordgavlen, men dette parti har man senere valgt at dække til, da lyset virkerede forstyrrende på flere idrætsaktiviteter.

Skelund- Veddum Hallen er ikke med i undersøgelsen.

       
Als Hallen
Øster Hurup Hallen