ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LANDSNYHEDER torsdag 7. februar 2019
MARIAGERFJORD: I årets første uddelingsrunde fordelte Jutlander Banks og Sparekassen Hobro Fonden 824.028 kr til 23 projekter indenfor virkeområdet.

- Vi havde i alt 27 ans
øgningen denne gang og af disse var der altså 23 der nød fremme, fortæller Sparekassen Hobro Fondens formand Poul Søndberg.

- Selvom de 27 ans
øgninger er det største antal ansøgninger vi har haft til et årets første møde, kan vi alligevel godt undres lidt over, at ikke flere foreninger udnytter muligheden for at søge om tilskud hos os, men måske er områdets foreningsliv ikke rigtig kommet i gang igen efter julepausen. Imellem de 27 ansøgninger var der flere utrolig spændende projekter, som vi er rigtig glade for, at vi kan hjælpe i gang og være med til at støtte. Vi er naturligvis også kede af, at vi denne gang måtte skuffe 4 ansøgere, siger Poul Søndberg.

- Vores n
æste uddelingsmøde er i april, og her håber vi på, at der kommer mange ansøgninger. På det tidspunkt må der være stor aktivitet i foreningslivet, både det udendørs, som er i fuld gang, og det indendørs, som skal i gang med planlægningen af den kommende sæson. Vi har da også allerede modtaget to ansøgninger til næste bevillingsmøde, siger han

Årets første uddeling af donationer spredte sig meget vidt, også økonomisk. Uddelingens højdespringer var Hvornum Kultur- og Forsamlingshus, som modtog kr. 112.500,00 til renovering af forsamlingshusets køkken. Lige efter var der to foreninger, som fik bevilget kr. 100.000,00 hver, nemlig Svanens Venneforening og Klejtrup IF.

Selvom Fonden i dag h
ænger meget sammen med Jutlander Bank, så stammer Fondens grundkapital fra Sparekassen Hobros gennem mange år optjente reservekapital, men udbyttet som Fonden kan uddele til det lokale foreningsliv kommer reelt fra Jutlander Bank, hvor Sparekassen Hobro Fonden er stor aktionær. 

- Reelt set er det jo sådan, at jo bedre det går Jutlander Bank rent økonomisk, jo mere har vi i Fonden at kunne uddele til ansøgerne, idet pengene vi uddeler er renter og aktieudbytte fra Jutlander Bank, siger Poul Søndberg

Næste bevillingsmøde er tirsdag den 9. april.

Bestyrelsen konstituerede sig i øvrigt også på årets første bestyrelsesmøde. Det gav ikke anledning til ændringer. Centerchef Poul Søndberg fortsætter som formand for fonden og afdelingsdirektør Per Norup Olesen fortsætter ligeledes som næstformand.Dog måtte bestyrelsen ved årsskiftet sige farvel til Hans Jørgen Nielsen, som var faldet for bestyrelses aldersgrænse. Hvem der skal erstatte Hans Jørgen Nielsen i fondsbestyrelsen er endnu ikke afgjort.

Sparekassen Hobro Fondens bestyrelse i 2019 best
år af:
Centerchef Poul S
øndberg, Hobro - Formand
Afdelingsdirekt
ør Per Norup Olesen, Hobro - Næstformand
Bogholder Vibeke Libach Justesen, Skjellerup
Direkt
ør Ole Grønlund, Valsgaard
Tidl. Revisor i Jutlander Bank, Poul Erik Larsen, R
ørbæk
Direkt
ør Bent Bjørn Nielsen, Brøndum

 
Følgende blev støttet i årets første uddeling:
Br
øndum Forsamlingshus, 33.125 kr.
Terndrup-Blenstrup-B
ælum Pensionistforening, 6.000 kr
R
ørbæk Lokalhistorisk Forening, 22.000 kr
Klejtrup Idr
ætsforening        , 100.000 kr.
Kom og syng med. 10.000 kr.
Sct. Georgs Gilderne i Hobro, 62.500 kr.
D
østrup Kultur- og Forsamlingshus, 10.500 kr.
Klejtrup Aftenh
øjskole,        30.000 kr.
True Kultur & Forsamlingshus, 64.500 kr.
Kig Ind, N
ørager Kultur- og Medborgerhus, 26.250 kr.
Skovbakken H
åndbold - Bakke Cup, 13.000 kr
Den Kommunale Pensionistklub i Hobro, 9.000 kr.
Motion og Samv
ær for kræftramte, Nørager, 5.000 kr.
Mariagerfjord Idr
ætsforening, 15.000 kr.
Pot
'n' Pans Village Band, 6.718 kr.
Hvornum Kultur- og Forsamlingshus, 112.500 kr.
Svanens Venner, 100.000 kr.
Bl
å Kors Hjemmet, Hobro, 50.000 kr.
Jyske Talenter, 22.135 kr.
Hadsund Boldklub, 75.000 kr.
Forever Dancing, Hobro, 10.000 kr.
Boldrup Museumsforening, 30.000 kr.
Sch
æferhundeklubben Hobro, 10.000 kr.

 
Foto: Poul Røgild
Overrækkelse af donation på kr. 27.663,00 til
KunstBoxen i Mariager. Afdelingsdirektør i Jutlander
Bank i Mariager, Jeanette Leth Neldorf overrækker
donationen.

Foto: 3:
Overrækkelse af en donation på kr. 11.000,00 til
DcH Hadsund. Afdelingsdirektør i Jutlander Bank i
Hadsund, Mogens Chortsen står for overrækkelsen til
Hundeforeningen.
Afdelingsdirektør i Jutlander Bank i Hadsund, Mogens Chortsen overrækker en donation på 11.000 kr. til DcH i Hadsund.
Overrækkelse af donation på kr. 27.663,00 til KunstBoxen i Mariager. Afdelingsdirektør i Jutlander Bank i Mariager, Jeanette Leth Neldorf overrækker donationen.
Foto: Poul Røgild