ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER tirsdag 5. februar 2019
ALS:  For få år siden besluttede boldklubben Viking i Als at reducere bestyrelsen til tre medlemmer, men på generalforsamlingen lørdag eftermiddag i klubhuset ændrede man den beslutning, så bestyrelsen kan udvides til fem.

Der var på generalforsamling genvalg til Kasper Bach og Henrik Sloth for en to-årig periode og nyvalg af Peter Velling og Marlene Frandsen for et år. Bestyrelsen består desuden af kasseren Mads Andersen.

Morten Schaft blev valgt som suppleant til bestyrelsen, og Per M. Andersen og Jørn Thygesen valgtes som revisorer.

I sin beretning oplyste formanden, Kasper Bach blandt andet, at de to robotplæneklippere, som klubben anskaffede til at klippe opvisningsbanen, ikke kører tilfredsstillende. Man vil i nærmeste fremtid holde et møde med leverandøren for at få dem til at køre optimalt i den kommende sæson.

Formanden omtalte også de mange aktiviteter, som klubben har været involveret i. Han rettede en tak til de mange medlemmer, der altid er parat, når der skal ydes en indsats, der ofte er med til at øge indtægterne i klubklassen.

På det sportslige plan fremhævede han, at der i det forløbne ¨år ikke havde været problemer med at stille hold.

Mads Andersen oplæste regnskabet, der viser et overskud på 36.129 kr. mod et underskud på 32.391 året før på trods af en indtægtsnedgang fra 588.086 i 2017 til 552.509 i det forløbne år. Til gengæld er der i samme periode reduceret i udgifterne, der i 2017 lød på 582.014 kr. mod 488.601 kr. i 2018.

Nedgangen på indtægtssiden skyldes blandt andet, at Viking har overdraget bordtennis og badminton til Als Sport og Event.

Ud over ændringen af antallet af bestyrelsesposter i vedtægterne blev det også besluttet, at den årlige generalforsamling skal holdes inden udgangen af februar mod tidligere udgangen af januar.

Jørn Velling var generalforsamlingens dirigent.
Boldklubben Viking:
Den ny bestyrelse i boldklubben Viking. Fra venstre: Peter Velling, Kasper Bach, Marlene Frandsen, Henrik Sloth og Mads Andersen.