ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER mandag 4. februar 2019
ALS:  Det bliver de folkevalgte i Udvalget for Teknik og Miljø, der skal afgøre, om der må opføres et dobbelthus på kirkevej 5 i  Als. I første omgang har ejeren af matriklen fået afslag, da det vil være i strid med lokalplanen for området.

Området, hvor arealet ligger, er udlagt til åben lav bebyggelse, og et dobbelthus på stedet betragtes som tæt lav bebyggelse, men udvalget har mulighed for at der ændres i lokalplanen for den pågældende grund, der er på 837 kvadratmeter. Det er tanken at dobbelthuset skal være på ca. 200 kvadratmeter.

på stedet er der et hus i halvandet plan opført i 1946 på 122 etagekvadratmeter.

Forvaltningen foreslår udvalget, at der foretages en nabohøring.

I indstillingen fra forvaltningen hedder det blandt andet, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanen, og projektet vil således kræve, at der skal udarbejdes en ny lokalplan. Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere været tilbageholdne med, at der udarbejdes lokalplan for enkeltgrunde.

Der er i en række tilfælde tidligere meddelt afslag på at lave lokalplaner, der ændrer anvendelsen fra åben-lav til tæt-lav boligbyggeri. Baggrunden har været, at der ofte er tale om en ændring fra ejerboliger til lejeboliger. Det kan give anledning til konflikter i et boligområde, da ejere og lejere ofte har forskellige tilgange til engagementet i nærområdet. Fagenheden har således ofte oplevet modstand hos beboerne i et parcelhusområde mod at ændre anvendelsen til udlejningsboliger.

 Fagenheden vurderer, at problemet sandsynligvis ikke bliver aktuelt vedrørende projektet i Als, men anbefaler i givet fald, at der laves en afklarende nabohøring forud for udarbejdelsen af et lokalplanforslag.
Grunden, hvor der er ønske om at opføre et dobbelthus
KIRKEVEJ
ØSTER HURUPVEJ