ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER fredag 1. februar 2019
ALS: Gymnastikforeningen i Als, der medlemsmæssigt hører til blandt de store i landsbyen, gør status over det forløbne år på den ordinære generalforsamling, der holdes onsdag 27. februar kl. 19.

Som tidligere år er det Als Hallens cafeteria, der danner ramme om mødet, hvor formand Tina Wulff aflægger beretning og oplæser regnskabet, ligesom der står valg til bestyrelsen på dagsordenen.

Den siddende bestyrelse, der foruden Tina Wulff består af  Lise-Lotte Thimm,  Marianne Drejer Pedersen, Anne Marie Vestergaard,  Mette Muhlig og  Poul Davidsen, håber, at der møder mange medlemmer op. Man er ikke forvænt med, at generalforsamlinger er noget tilløbsstykke.

Gymnasterne er brugere af idrætshallen og gymnastiksalen i tilknytning til Havbakkeskolen.