ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
NORDJYSKE NYHEDER onsdag 30. januar 2019
AALBORG: Bygningsstyrelsen har offentliggjort udbud af hovedentreprisen på det 8.500 kvm store AAU Science & Innovation Hub (AAU SIH). Det nye byggeri skal være et knudepunkt for tværvidenskabelig forskning, innovation og entreprenørskab på Aalborg Universitet.

Bygningsstyrelsen har offentliggjort udbud af hovedentreprisen på AAU SIH.

- Vi ser frem til, at AAU Science & Innovation Hub bliver realiseret i et tæt og konstruktivt samarbejde med leverandørerne, så vi kan samle universitetets inkubatormiljøer for studerende og vores strategisk udvalgte tværvidenskabelige forskningsprojekter, siger rektor på Aalborg Universitet Per Michael Johansen.

Bygningsstyrelsen lancerer i forbindelse med udbuddet samarbejdsmodellen New Partnering - Hovedentreprise.  New Partnering blev oprindeligt udviklet til totalentreprisen på Arkitektskolen Aarhus, men nu er Bygningsstyrelen klar med modellen i en hovedentrepriseform med udgangspunkt i det nye AB-system.

 Modellen er blandt andet inspireret af den finske alliancemodel hos Bygningsstyrelsens finske søsterorganisation Senaatti.

- Formålet med New Partnering er at styrke vores projektgennemførelse, hvor den aftalte tid, økonomi og kvalitet overholdes. Modellen lægger op til en tillidsbaseret samarbejdsform, som bygger på dialog og åbenhed. Vi ønsker at skabe et transparent forretningsmiljø, hvor byggeprocessen og projektet udvikles ved, at vi inddrager af alle parters kompetencer og markedskendskab, siger vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup.

I november 2018 valgte Bygningsstyrelsen i samarbejde med Aalborg Universitet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) det tværfaglige team bestående af Cobe, Sted og Oluf Jørgensen som rådgivere på projektet.

A.P. Møller Fonden donerer 100 millioner kr. til byggeriet.