ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER søndag 27. januar 2019
MARIAGERFJORD: Byrådet i Mariagerfjord Kommune skal på sit møde torsdag 31. januar drøfte, om Mariagerfjord Kommune skal være medunderskriver på et sagsanlæg mod Staten sammen med en række andre kommuner i den meget omtalte udligningssag.

En af initiatvtagerne til sagen var Hjørring Kommune, der var med til at bede Vendsyssel-advokatfirmaet HjulmandKaptain om at undersøge muligheden for at rejse krav mod saten, som følge af en eventuel forkert opgørelse af udligning af kommunernes økonomi, hvor man mente, blandt andre hovedstadskommunerne blev stillet bedre end de knap så rige kommuner i landområderne.

Når sagen torsdag aften drøftes i byrådssalen foreligger der en indstilling fra Økonomiudvalget.

Udvalget indstiller, at Mariagerfjord Kommune deltager i sagsanlægget, hvis minimum 14 andre kommuner giver tilsagn om deltagelse. Man indstiller læigeledes, at udgifterne, som maksimalt må beløbe sig til 400.000 kr., til sagsanlægget, finansieres af kassebeholdningen.

Det er advokatfirmaets opfattelse, at der er tale om fortolkningsspørgsmål, som egner sig til domstolsprøvelse.

Det er HjulmandKaptains vurdering, at navnlig efter tidspunktet, hvor en række kommuner har gjort ministeriet opmærksom på problemstillingen, foreligger der det tilstrækkelige grundlag for, at ministeriet har haft den viden, som kan danne grundlag for et ansvar.Advokatfirmaet mener, at kommunale krav fra før 2017 må bortfalde på grund af forældelse.Det er endelig HjulmandKaptains anbefaling, at hvis der rejses et søgsmål, bør der søges udtagelse af en eller flere prøvesager, samt at der indledes forhandlinger om suspensionsaftaler. Det vil være både omkostnings- og procesbesparende.

Advokatfirmaet tør ikke spå om, hvor store chancerne er for at kommunerne, der anlægger sag, kan vinde en sag ved domstolene.

Der er tale om principielle spørgsmål, hvor den endelige vurdering kun kan foretages af domstolene, hedder det blandt andet i redegørelsen fra advokatfirmaet.