ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER fredag 11. januar 2019
MARIAGERFJORD:  Fire dage inden, Folketinget skal behandle Dansk Folkeparti´s forslag om at indskrænke Danmarks Naturfredningsforenings ret til selvstændigt at stille forslag til fredninger, arrangeres protestmøder mod forslaget over hele landet.

Også i Mariagerfjord, hvor lokalafdeling indkalder til møde ved p-pladsen på bramslev bakker søndag 20. januar.

Byrådsmedlem og folketingskandidat for de Konservative,Jens-Henrik Kirk fra Mariager, vil holde en tale, og der vil blive skrevet en sang til lejligheden.

Efter taler og sang vil der blive mulighed for at gå en tur i det fredede område ved Bramslev. Denne fredning blev gennemført på initiativ af DN.


I 1934 blev 26 hektar af Bramslev Bakker fredet for at beskytte landskabet mod sommerhusbebyggelse. Yderligere blev blev 74 hektar af dalen omkring Valsgård Bæk fredet i 1971, blandt andet for at bevare de naturhistoriske og geologiske værdier, oplyser Kaj Edlund, formand for lokalafdelingen i Mariagerfjord.

Ifølge dansk Folkeparti skal kommune eller stat bakke op om et fredningsforslag før der kan rejses en sag.

-Når man freder nogle områder, skal man tænke på, at man også pålægger de områder nogle restriktioner, har miljøordfører Pia Adelsten, Dansk Folkeparti, tidligere udtalt.
Bramslev Bakker