ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
NORDJYSKE NYHEDER tirsdag 8. januar 2019
NORDJYLLAND: De nordjyske regionsrådsolitikere har for 2019 afsat 8 mio. kr. målrettet arbejdet med overbelægning på Aalborg Universitetshospital og på Regionshospital Nordjylland. Pengene bruges i stor stil til at ansætte flere sygeplejersker og til indsatser over for den ældremedicinske patient.

Der indføres i foråret også en fælles visitation af alle akutte patienter i Region Nordjylland, som skal sørge for, at de akutte nordjyske patienter visiteres derhen, hvor kapaciteten er bedst.

- Det skal give en mere ensartet belægning på vores hospitaler, så vi undgår en situation som sidste vinter, hvor hospitalerne oplevede et stort pres af akutte patienter, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

De flere penge til indsatser over for den ældremedicinske patient går ud på at sætte initiativer over for patienten i gang allerede i Akutmodtagelsen, så patientens forløb bliver bedre og kortere, og en eventuelt indlæggelse undgås.

- Vi oplever et øget pres i Akutmodtagelserne hos os, og det samme pres forekommer i hele landet, hvor vi ser flere og flere ældre syge borgere på hospitalerne, og den udvikling ser ud til at fortsætte. Derfor er det vigtigt, at vi sætter ind her, siger Ulla Astman.

Det er også centralt, at patienter på begge hospitaler i et større omfang fremover tilbydes dagbehandling fremfor at blive indlagt - i de tilfælde, hvor det giver mening for patienten.

På Aalborg Universitetshospital etableres der også flere en-sengsstuer, som kan benyttes, når der er behov for at isolere patienter fx i forbindelse med influenzaepidemier.

Ud over disse indsatser, som Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland har været i tæt dialog og samarbejde omkring, er der udarbejdet en spidsbelastningsplan for hospitalerne, hvor udgangspunktet er at justere ud fra den konkrete situation. Planen beskriver fx, hvilke senge der kan åbnes, og hvornår det i givet fald skal ske.


På Aalborg Universitetshospital forventes det, at spidsbelastningsplanen kan mobilisere ca. 50 senge.

På Regionshospitalet er forventningen, at planen kan mobilisere omkring 20-30 senge.

Målet med spidsbelastningsplanen er at undgå, at det ene hospital fx står med et enormt pres, mens det andet fx har god plads uden, at der handles på det.

- De enkelte hospitalsafdelinger er allerede i gang med at arbejde med tiltagene, og der trænes i spidsbelastningssituationer, så nu må praksis vise os, hvad den reelle effekt bliver. Jeg forventer en positiv effekt, siger Ulla Astman.