ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER mandag 7. januar 2019
HADSUND: Klimaforandringer er emnet for det foredrag, som  meteorolog Jesper Theilgaard, der er tilknyttet Danmarks Radio holder i Hadsund Kulturcenter, mandag 28. januar.

- Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet ? Spørgsmålene er mange, og jeg vil give svar på de fleste, siger tv-meteorologen.

Det er gået op for de fleste, at vejret i Danmark og restenm af verden har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så man i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand, men varsel om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret.

Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis besvares med et "ja".

FN's klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på, at en klimaændring er i gang, og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas.. CO2 indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere ned nu, og det bør overalt give anledning til bekymring.

- Jeg kommer naturligvis også ind på det succesfulde klimamøde i Paris i november 2015, hvor verden samlede sig i kampen mod de risici, som den globale opvarmning giver. Men Parisaftalen er ikke god nok til at løse problemet, så hvad gør verden for at forbedre den? siger Jesper Theilgaard.

Meteorologen er inviteret i et samarbejde mellem mellem Enhedslisten Mariagerfjord og LOF Mariagerfjord/Rebild.

Jesper Theilgaard vil orientere om klimaforandringer ved et foredrag i Hadsund Kulturhus.