ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER søndag 6. januar 2019
SKELUND/VEDDUM: Initiativgruppen, der arbejder for, at der eta-bleres i friskole i Skelund, håber at blive afklaret, om der blandt forældrene i Skelund og Veddum-området er stemning for, at der etableres en friskole i forbindelse med et borgermøde, der holdes i den nuværende kommuneskoles aula i Skelund.

Den kommunale lukker med udgangen af dette skoleår, og elever-ne overføres til Havbakkeskolens afdeling i Als.

Borgermødet i Skelund holdes lørdag 12. januar kl. 10, og forældre-ne kan tage deres børn med. Der vil blive sørget for pasning i idrætshallen tæt ved skolen.

Der er udarbejdet et program for dagen, og det indledes med et oplæg om, hvad der sker, når en landsbyskole lukker. Desuden bliver der et oplæg om økonomien. Hvad det koster at have et barn i friskole. Det bliver konsulent i Friskoleforeningen, Tove Dohn, der vil redegøre for den den side af sagen.

Efterfølgende bliver der fri debat, oplyser Jess V. Laursen, Ske-lund.

En friskole i Skelund kan tidligst komme i gang ved skoleårets begyndelse i 2020, idet der skal gå mindst et år fra, man søger økonomisk støtte til skolen, til kan etableres. I forbindelse med ansøgningen skal gruppen, der søger, stille et depositum på 20.000 kr.

I spil er også, at forældrene evt. kan søge skolerne i Hadsund og Bælum om at få indskrevet deres børn her.

Havbakkeskolens afdeling i Skelund har i dag foruden børn fra Skelund og Veddum også børn fra Als og Øster Hurup-områderne.