ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER torsdag 3. januar 2019
MARIAGERFJORD: Dialogen om sundhed mellem lokale politikere og borgerne i Mariagerfjord Kommune skal styrkes via et projekt, hvor politikere og borgere går en tur og taler med hinanden.

Der blev i det forløbne år gennemført ensådan gåtur med succes, og Udvalget for Pleje og Omsorg skal på årets første møde, 7. januar drøfte, om der skal lægges op til to gåture i 2019.

Sprogsnobberiet er også nået indenfor hos udvalget, idet projektet kaldes "Walk and talk for borgere og politikere".

Gåturene skal  foregå på forskellige lokaliteter i kommunen. Planlægning og koordinering forud for og i forbindelse med gåturene skal varetages af en projektleder fra Sundhed og Træning.

Der er flere emner, der kan tages op  på gåturene.

I Mariagerfjord Kommune ligger andelen af overvægtige borgere betydeligt over regions- og landsgennemsnittet, ligesom andelen af borgere med usunde kostvaner og andelen, der føler sig ensomme, er meget høj. Samtidig er andelen med kronisk sygdom højere end regionsgennemsnittet. Disse temaer går igen i oplægget til den nye Sundhedspolitik og i den forbindelse er det inspirerende at høre borgernes syn på, hvordan disse sundhedsudfordringer kan løses, hedder det blandt andet i indstillingen fra forvaltningen til udvalget.

Økonomisk kan projektet gennemføres indenfor de økonomiske rammer, der er afsat til Sundhed og Træning i Mariagerfjord.
Politikere og borgere skal gå en tur og udveksle erfaringer og meninger på en uhøjtidelig måde.