ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER torsdag 27. december 2018
SKELUND/VEDDUM: Forældrene i Skelund og Veddum, der har børn i skolen i Skelund og har børn, der skal begynde i nulte klasse efter sommerferien, skal på et møde 12. januar drøfte, hvor de små skal gå i skole i de kommende år.

Skolen i Skelund lukker i forbindelse med sommerferien, og man skal drøfte, om det skal være Havbakkeskolen i Als, Hadsund eller eventuelt Bælum.

I spil er også oprettelsen af en friskole i Skelund, men en sådan kan først komme i gang efter sommerferien 2020. Først da kan der ydes offentlig støtte til driften, så indtil da skal børnene indskrives  i Als, Hadsund eller evt. Bælum.

Als ligger lige for. Hertil vil der være skolebusordning, og de elever, der nu går i Skelund skole vil fortsætte med deres skolekammerater fra Als og Øster Hurup, som hidtil er blevet kørt til Skelund.
Vælger forældrene i Skelund og Veddum en af de to andre skoler skal man selv sørge for transport til og fra uddannelsesstedet.