ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LANDSNYHEDER mandag 24. december 2018
541.000 husstande bebos i 2018 af en enlig kvinde, mens der findes 481.000 hustande med enlige mænd. Siden 1986 er der blevet hhv. 121.000 og 186.000 flere single husstande for kvinder og mænd, altså stigninger på hhv. 28 og 63 pct. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som jendomsmæg-
lerk
æden Nybolig har analyseret.
 
-De mange singlehusstande dækker selvfølgelig over det faktum, at vi siden 1986 er
blevet flere danskere, flere studerende og at det er mere normalt i dag at bo for
sig selv end i et fast parforhold, som var langt mere normalt for 30-40
år siden,
siger Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef i Nybolig.
 
At der er flere singlehusstande med kvinder end mænd hænger sammen med
middellevealderen.
 
-Kvinder lever stadig tre år længere end mænd, hvilket selvfølgelig betyder, at
flere kvinder ender med at bebo deres bolig alene, men if
ølge de seneste opgø-
relser stiger m
ændenes middellevealder hurtigere end kvindernes, så det kunne
godt tyde p
å, at der på sigt vil være lige mange singlehusstande med begge køn,
siger Thomas Hovgaard.
 
De mangler singler stiller krav til boligmassen, som ikke altid bliver efterkommet.
 
-Især i de største byer, hvor priserne er høje og der stadig bygges flest store boliger, kan
det v
ære sin sag at finde en bolig som single, som man har råd til. Derfor bør byplanlæggere
kigge grundigt p
å de her tal og forsøge at skabe flere små, billige boliger, siger Thomas Hovgaard