ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE  NYHEDER onsdag 5. december 2018
ØSTKYSTEN: Står det til Udvalget for Børn og Familie samles skoleeleverne i den østlige del af Mariagerfjord Kommune på skolen i Als, når det ny skoleår indledes i begyndelsen af august næste år.

Det vil betyde, at skolen i Skelund, hvor eleverne fra 0. til tredje klasse går i dag, lukker.

Føres beslutningen ud i livet, byrådet skal se på sagen torsdag 20. december, kommer Havbakkeskolen i als til at rumme elever fra 0. til og med 9. klasse. Hvad der eventuelt skal ske med overbygningen, om den eventuelt skal flyttes til skolen i Hadsund, er der endnu ikke taget stilling til, men foreløbig bliver den i Als. Det ventes, at det spørgsmål kommer i spil igen i løbet af foråret, når der er udarbejdet en samlet analyse. Ud over overbygningen ved skolen i Als kan andre overbygninger også komme med i puljen, som man skal se på..


Udvalg har talt:
Allerede fra 1. januar 2019 samles de kommunale dagtilbud i øst i børnehaven Kriblebo i Als, men her er Veddum på banen med en privat børnehave.

På et borgermøde i Skelund for nogle få dage siden blev det oplyst, at såfremt kommunen vælger at lukke skolen i Skelund vil der blive taget initiativ til at oprette en privatskole i Skelund-Veddum-området.

Af de syv medlemmer, som sidder i Udvalget for Børn og familie var to fraværende, Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

Beslutter byrådet sig for at følge udvalgets indstilling skal spørgsmålet sendes i høring hos skolebestyrelsen og medarbejdergruppen.