ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER mandag 3. december 2018
MARIAGERFJORD: De kommunale institutioner i Mariagerfjord Kommune smuldrer. I stedet vokser private frem.

På sit møde 6. december skal Udvalget for Børn og Familie ud over oprettelsen af en privat børnehave i Veddum også behandle en ansøgning om oprettelse af en privat børnehave i Vebbestrup.

Anledningen er den samme som i Veddum. Byrådet har besluttet at lukke børnehaven i Vebbestrup 1. januar.

Udvalget får forelagt en ansøgning fra Peter Hansen, Solhverv Privatskole, der ønsker at etablere en privat børnehave "Planeten" på Truevej 13 i Vebbestrup.

Som i Veddum søges der om tilladelse til en institution på 30 børnehavepladser, men med mulighed for en udvidelse.

Lokalerne, som den private institution skal indrettes i, har været lejet af kommunen af Solhverv Privatskole til brug for den kommunale børnehave. Lokalerne er klar til brug.