ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER søndag 2. december 2018
Børnehaven i Veddum
Børn og personale skal være, hvor de altid har været, men 1. januar hedder børnehaven ikke Stjernen med Kirsebærhaven.
VEDDUM: Når Udvalget for Børn og Familie mødes, ligger der en ansøgning fra bestyrelsesformand Trine Velling Mortensen, Kirsebærhaven, Havbakkedistriktets private naturbørnehave på medlemmernes bord.

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget, at Kirsebærhaven forhåndsgodkendes til at drive privat børnehave med 30 pladser pr. 1. januar 2019, i tilfælde af, at der sker overtagelse af bygningen på Veddum Hovedgade 44 i Veddum.

baggrunden er, at Mariagerfjord Kommune har besluttet at nedlægge den kommunale børnehave og overføre børnene til Kriblebo i Als.


Med oprettelsen af den private børnehave skal børnehaven i Als ikkeforvente den store invasion fra ny børn fra Veddum.

med ansøgningen fra kirsebærhavens bestyrelse følger børnehavens ny vedtægter, et forslag til læreplan og sitationsregler, bankerklæring vedrørende driftsgaranti, en tro og loveerklæring om gæld til det offentlige samt en tro og loveerklæring vedrørende forsikringsdækningen i den ny private børnehave.

den kommunale forvaltning godkender oprettelsen af den private institution i forhold til kommunens godkendelseskriterier og indstiller, at det bliver med virkning fra årsskiftet.