ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER lørdag 1. december 2018
VEDDUM: Med ni kæmpe vindmøller og en 26 hektar solcellepark i Veddum Kær vil el-produktionen på stedet kunne mangedobles fra de nuværende 10.770 MWh pr. år til 112.500 MWh/år i alt.

Med en fuldt udbygget solcellepark forventes det, at der kan producere ca. 20.000 MWh pr. år.

Det er de nuværende otte vindmøller fra 2000, som firmaet Eurowind ønsker udskiftet med ni 150 meter høje møller plus solcellerne.

Sagen er på Udvalget for Teknik og Miljø´s kommende møde, mandag, hvor forvaltningen indstiller, at det forberedende arbejde igangsættes. Det drejer sig blandt andet om afholdelse af et borgermøde, og man foreslår 9. januar i Veddum Sal.

Der er nedsat en følgegruppe blandt interesserede borger, lodsejere og foreninger i lokalområdet.

Etablering af anlægget kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, en lokalplan,  et kommuneplantillæg og en miljøvurdering.