ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER torsdag 29. november 2018
VEDDUM: I perioden siden seneste borgermøde i Veddum,. hvor emnet var den lokale Dagli´Brugsen, har omsætningen i butikken været stigende, men der er problemer med likviditeten.

Det blev oplyst på borgermødet onsdag aften i Veddum Sal, hvor emnet igen var den lokale dagligvarebutik.

I perioden fra det første møde har bestyrelsen holdt møde med brugsernes hovedorganisation Coop og butikskæden Dagrofa. Konklusionen på disse møder er, at der ikke er noget tjent ved at skifte kæde.

For at hjælper på butikkens økonomi har en række frivillige meldt sig til forskellige opgaver, der har været slået op i butikken.

Omkring likviditeten blev der på mødet foreslået forskellige løsninger. Blandt andet medlemslån og indskud. Der er også mulighed for at indbetale et beløb til forretningen, som kunden så trækker på, når der handles.

Endelig blev der nedsat en initiativgruppe, som skal følge op på forslagene. Lars Nielsen blev tovholder for denne gruppe.