ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
NORDJYSKE NYHEDER søndag 25. november 2018
NORDJYLLAND: En samlet Psykiatri i Region Nordjylland fik fredag overrakt Patienternes Pris. Ansatte, politikere, patienter og pårørende var mødt op for at ønske tillykke.

Anette Sloth, der er direktør i Psykiatrien, modtog prisen og sagde blandt andet:

Den bedste pris man kan få
- Jeg er stolt og utrolig glad for prisen. Patienternes Pris er den bedste pris, man kan få. Det er Psykiatrien samlet, der modtager den ærefulde pris, der er med anerkendende ord fra patienter og pårørende til enheder og ansatte i både Aalborg, Brønderslev og Thisted. Det betyder meget, at vores dygtige medarbejdere bliver anerkendt for deres arbejde. Og det er fuldt fortjent. Det er ikke lette jobs, de har valgt - for det psykiatriske felt er spækket med udfordringer.

- Der er hele tiden mange udefrakommende krav og forventninger til Psykiatrien, og billedet i medierne er desværre ofte præget af alvorlige og tragiske hændelser. Der er et stort henvisningspres til udredning og behandling. Her i Nordjylland er antallet af patienter i steget med hele 47 % i perioden fra 2010 til 2016 - stigningen i voksenpsykiatrien er på 41 %, og i børne- og ungdomspsykiatrien er antallet af patienter øget med 89 %. Det er store tal - og kæmpe stigninger! Så der er pres på Psykiatrien - og der er brug for Psykiatrien

- Men først og sidst handler psykiatri om mennesker. De mange og flotte indstillinger, Psykiatrien har fået, har gjort et stort indtryk på mig. De giver håb, de viser, at Psykiatrien redder liv, sætter fokus på tværfaglighed og samarbejde. De giver i det hele taget indtryk af omsorg og stor empati.

Jens Ibsen, der er formand for Patientinddragelsesudvalget og formand for SIND i Nordjylland overrakte prisen sammen med Regionsrådsformand Ulla Astman (S). I sin tale sagde Jens Ibsen bl.a.

- Patienterne og deres pårørende er glade for jeres indsats. I ser de hele mennesker, I husker personen bag patienten, I redder liv, gør hverdagen tålelig og igen værd at leve. I engagerer jer, bruger jer selv, er professionelle. Og så giver I plads og støtte - også til familierne.


Den behandling, I tilbyder, er ofte langvarig. Derfor betyder det meget, at patienterne og deres netværk er trygge ved at komme her. Det er vigtigt, at I ser de hele mennesker og er vedholdende - netop fordi I ofte skal følge dem i lang tid. I giver jer tid til at finde de metoder, der virker for den enkelte patient, f.eks. tegning selvom patienten får musikterapi.
Ulla Astman sagde bl.a.:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der i perioder kører nogle negative medieomtaler i forhold til Psykiatrien. Det er ærgerligt, og det kan være hårdt at komme igennem mediernes vridemaskine, der ikke altid har det fulde blik på det at være i Psykiatrien, og det kæmpe stykke arbejder der bliver gjort her. Men indstillingerne fra patienter og pårørende går i en helt anden retning, og de bekræfter, at I gør en stor forskel i jeres arbejde.

- Der kan være mange forskellige måder at være syg på hos jer. I ved, at der er forskel på gode og dårlige dage hos patienterne - og I tager hensyn til det. I ved, at når patienterne er børn, er der et ekstra stort behov for at klæde forældrene på til at deltage i behandlingen. Imødekommenhed, nærhed, tillid og tryghed er ord, som jeres patienter hæfter på jer