ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER lørdag 24. november 2018
ØSTKYSTEN: Det er syv personer fra den vestlige del af Mariagerfjord Kommune, der skal træffe beslutning om, hvordan folkeskolen i den østlige del skal udvikle sig, når Udvalget for Børn og familie mødes næste gang.

De syv i udvalget er: Svend Madsen (V) Hobro, Søren Greve (V) Hobro, Mette Binderup (A) Valsgaard, Peter Krogh Olsen (V) Mariager, Hans-Henrik Kirk (C) Mariager, Thomas Høj (A) Mariager og Karen Østergaard (A) Hadsund.

Ingen af udvalgsmedlemmerne har deres daglige gang indenfor Havbakkedistriktet med skoleafdelinger i Als og Skelund og kan således kun have et overfladisk kendskab til hverdagen i området, hvor skolerne ikke kun er uddannelsessteder, men også kulturinstitutioner i landsbysamfundene og ligeledes spiller en væsentlig rolle i byernes udviklingsmuligheder.

Når udvalget skal finde frem til en indstilling er det således ikke alene skolen, det drejer sig om, men det lokale samfund.

Det kan være en fordel, at samtlige udvalgsmedlemmer kan se på skole og udvikling fra et neutralt og overordnet synspunkt.

I sidste ende er det det samlede byråd, der skal tage stilling til udviklingen i Havbakkedistriktet, der de seneste år har ført en omskiftelig tilværelse.

Oprindeligt var det skolerne i Als og Øster Hurup, der samarbejdede, men med en byrådsbeslutning blev eleverne i Øster Hurup flyttet til Skelund, og Øster Hurup skole blev nedlagt, og nu helt fjernet fra overfladen.

I skelund og Veddum frygter man, at en eventuel skolelukning i Skelund vil få negative konsekvenser for bysamfundene. Det er blandt andet det, man skal drøfte på et borgermøde 27. november i aulaen på skolen i Skelund.


Skoledebatten, der oprindelig blev rejst af skolebestyrelsen, der overfor udvalget gav udtryk for, at man ønsker de to afdelinger samlet på en matrikel, enten i Als eller Skelund, et valg man ikke selv ønskede at træffe, men ville overlade til politikerne.

Skelund Landsbyforening og Veddum Landsbylaug har på det seneste ikke lagt skjul på, at de ønsker grundskolen samlet i Skelund og overbygningen flyttet til Hadsund, så det bliver skolen i Als, der nedlægges.

Pendanten til landsbyforeningen i Skelund og landsbylauget i Veddum, Borgerforeningen i Als har ikke ytret sig i sagen, men fra alle sider beklager man den splid mellem bysamfundene, sagen har medført.

De syv medlemmer i Udvalget for Børn og Familie, hvorunder skolerne hører, kommer alle fra den vestlige del af kommunen.