ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER onsdag 28. november 2018
SKELUND: Opstart af en friskole i Skelund- Veddumområdet er en "redningsbåd", men man vil helst bevare skolen i Skelund, som den er.

Det blev oplyst på et direkte spørgsmål fra byrådsmedlem Karen Østergaard (A) på borgermødet, der tirsdag aften blev holdt i aulaen på skolen i Skelund på foranledning af udmeldinger om at lukke afdelingen og flytte eleverne til Als.

Ca. 30 mennesker fra lokalområdet deltog i borgermødet, der havde formand for Landsbyforeningen i Skelund, Marion Engelhardt som ordstyrer.

Jan Thøgersen, Veddum, redegjorde for forløbet fra før kommunalvalget til nu , hvor eleverne samlet på en matrikel er blevet bragt på banen. Han kom blandt andet ind på den økonomiske tildelingsmodel, som man i området mener, politikerne ignorerer, spørgsmålet om kloge kvadratmeter, konsulenternes analyse og politikernes fokus på økonomien.

Han pointerede, at det koster penge at bevare landsbysamfund og at uddanne børn. Han tilføjede, at det ikke hjælper på Havbakkeskolens økonomi at samle skolen på en matrikel, hvis ikke tildelingsmodellen ændres.

Politikerne var foruden Karen Østergård repræsenteret  ved lokale Peter Muhl (A). Danny Juul Jensen (V)  havde meldt afbud på grund af et udvalgsmøde.

Peter Muhl erklærede sin støtte til at bevare skolen i Skelund. Karen Østergaard beklagede, at man i området er så kritiske.Der udspandt sig en livlig debat.

Mod slutning af mødet kom Tove Jensen, konsulent fra Friskoleforeningen, på banen og gjorde rede for vilkårene og økonomien omkring at starte en friskole.

Der blev nedsat en initiativgruppe for  oprettelsen af en friskole med en lokal friskolelærer som omdrejningspunkt.