ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER onsdag 7. november 2018
HASLEVGAARDE: Med en donation på knap en halv mio. kr. bliver det muligt at bygge en bro fra fastlandet ud til første revle ved Hasslevgaarde Strand.

Det er Nordea-fondens kystpulje, der har bevilget Øster Hurup Strandlaug 476.250 kr. til projektet, der har været på tegnebrættet siden begyndelsen af året.

- Den generøse gave fra Nordea-fonden muliggør, at de rekreative værdier ved Hslevgaarde Strand øges væsentligt til glæde for alle. uden det tildelte beløb kunne projektet ikke realiseres, siger næstfo
rmand for Øster Hurup Strandlaug Erik S. Damgaard.

Stranden nord for havnen i Øster Hurup er fin, men syd for havnen ved Haslevgaarde er vadevandet "flyttet" ud til første revle.

Det skyldes, at strømforholdene langs kysten har ændret sig gennem de seneste 20 år. Ca. 150 m ud for kysten er der kommet sandaflejringer, og vandet indenfor er blevet mere stillestående.
Om sommeren indeholder det tang, søsalat og andet snask, som kan være ret ulækkert at færdes i.

Broen bliver især til glæde for sommerhusejerne og lejerne i områdets grundejerforeninger.
 
Projektet indgår i den større turistmæssige satsning i Øster Hurup, der skal gøre byen endnu mere attraktiv som badeby.