ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER lørdag 3. november 2018
ALS: Borgerforeningen i Als har fået foden under eget bord på campingpladsen på Havbakkerne. Efter i alle årene at have siddet til leje hos Afholdsforeningen har borgerforeningen overtaget arealet.

Ved overtagelsen stillede afholdsforeningen den klausul, at arealet aldrig må bebygges, og at det altid skal være tilgængeligt for byens borgere. Der er desuden lavet en aftale med menighedsrådet i Als om, at i tilfælde af, borgerforeningen og dermed campingpladsen nedlægges overtager menighedsrådet opsynet med arealet.

Det oplyste formand for borgerforeningen, Hans Lybæk blandt andet i sin beretning ved generalforsamlingen på Als Kro og Dadehotel.

Han kunne også fortælle, at der kommer ny juleudsmyknng i Als i år efter at de seneste mange års plastikhjerter og stjerne har måttet give op.

Flagaleen i landsbyen bliver udvidet med ti ny stænger, der stilels op ad kirkevej og fra Hulvejen op til vejen mod kirken.

Hverken byens gadekær, Flouen, eller den store hængepil har det for godt. Det er et problem med at vandet er grønt af alger selv om pumperne kører tilfredsstillende, og i forbindelse med at hængepilen blev beskåret så den professionelle træmand, at pilen ikke har det for godt.

Formanden omtalte også toiletforholdene ved stranden. En gruppe borgere tilbød at holde et mobilt toilet rent, hvis foreningen ville betale de faste udgifter.
- Det besluttede vi at gøre, og det har vist sig at være berettiget. Det har været meget brugt målt på papir og tømninger, og det er blevet passet til ug af de frivillige, som har taget en tørn en uge ad gangen, sagde Hans Lybæk.

Toilettet opbevares i vinterhalvåret på lagerpladsen Cementen.

Han gennemgik de mange forskellige arrangementer, der har været i landsbyen i det forløbne år og fremhævede Running Dinner og gåbankoarrangementerne. Overskuddet fra de seneste to års Running Diner er puttet i en ny græsklipper.

Borgerforeningen i Als driver to campingpladsen. Forurden den på toppen af Havbakkerne en umiddelbart syd for byskiltet, og begge har kørt tilfredsstillende. De frivillige, der passer områderne, har høstet roser af campisterne, der på det afsluttende møde også roste borgerne i Als for at holde byen pæn.
Gadekæret i Als Flouen er grøn af alger på trods af, der er pumper i vandet, og den store hængepil har det heller ikke for godt.