ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER torsdag 1. november 2018
ORDJYLLAND: Regionsrådet vil med udgangen af 2019 opsige samarbejdet med Falck vedrørende 2 akutlægebiler, 5 paramedicinerbiler og 2 akutbiler med baser i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Brovst, Farsø, Hobro, Hals og Skagen.

Et flertal i Regionsrådet har efter at have set evalueringen af de indkomne tilbud på opgaven og sammenholdt disse med en internt og eksternt gennemført kontrolberegning valgt at benytte sig af muligheden for at annullere udbuddet og hjemtage opgaven til regional drift.

- Det præhospitale område er i en rivende udvikling, og det selv at blive driftsherre vil give os en fleksibilitet i daglig drift - særligt i forhold til at afsøge nye udviklingsmuligheder for en endnu tættere integration af regionens akutte tilbud. Beslutningen bunder således ikke i utilfredshed med Falck, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om ambulancedriften, siger Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Hjemtagningen får ikke betydning for den behandling, som patienter modtager på skadestedet og i hjemmet, hvis de bliver kritisk syge eller kommer til alvorligt til skade. Behandlingen vil fortsætte med samme høje kvalitet. Driften af ambulanceberedskabet og den liggende sygetransport vil fortsat blive løst af Falck Danmark A/S.

Regional drift af de øvrige præhospitale enheder vil blandt andet give en række nye muligheder i den præhospitale organisation, fremhæver Mogens Ove Madsen, formand for regionens Akut- og Praksisudvalg.- Når vi selv ansætter paramedicinere til driften af de præhospitale enheder, får vi en ny type medarbejdere ind i den Præhospitale Virksomhed og i Region Nordjyllands akutte setup. Som del af organisationen vil de kunne bidrage med deres faglighed til kvalitetsudvikling og til videreudvikling af nye tilbud på området, siger han og nævner i samme ombæring at regionens egne kontrolberegninger gør det rentabelt at hjemtage opgaven også som et stimulerende initiativ på et marked præget af monopollignende forhold.