ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER torsdag 1. november 2018
MARIAGERFJORD: Udvalget for Børn og Familie skal på sit møde 6. august, der holdes på Rosendalskolen, godkende ny visitationsregler for børn til dagtilbud.

Baggrunden er, at der er kommet ny dagtilbudslov, og det betyder ny visitationsregler.

Det har tidligere været praksis i Mariagerfjord Kommune at visitere børn til dagtilbud i forhold til deres alder og ikke tidspunktet for opskrivning på venteliste.

Det giver fortolkningen af den nye lov imidlertid ikke mulighed for, og i de nye regler er det derfor opskrivningdato på venteliste, der bruges som primær kriterie for tildeling af plads. Der er stadig som i de nuværende regler mulighed for søskendefordel - ligesom der tages hensyn til børn med særlige behov.

Der er i reglerne indskrevet, at der så vidt muligt i visitationen tages hensyn til, at der er maksimalt 30 % to-sprogede børn i hvert børnehus.
Dagtilbud: