ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER onsdag 31. oktober 2018
MARIAGERFJORD: Risikoen for at få et bistik i Mariagerfjord Kommune kan øges, hvis et forslag om at gøre kommunen mere bivenlig, bliver vedtaget i Udvalget for Teknik og Miljø, der holder møde i den kommende uge.

Forslaget går på, at biernes levevilkår i kommunen skal forbedres.

Et koncept, der er udarbejdet af Danmarks Biavlerforening, er primært målrettet honningbier, men vil også gavne vilde bier, og vil indebære, at alle kommuner, der tilplanter minimum 1 ha. med bivenlige planter, får udleveret et certifikat i form af et stort roll-up banner, der kan placeret ved indgangen til rådhuset eller lignende.

Formand for Mariagerfjord Biavlerforening Carsten Høg Christensen, bakker forslaget op og vil gerne byde ind med input.

Forbedring af levevilkårene for bierne kan blandt andet ske gennem udsåning af frøblandninger, hvor det er relevant, men også ved f.eks. at sikre flere blomster i vejkanter, i parker og på andre relevante arealer, som er omfattet af kommunens drift.

Fagenheden Natur og Miljø vurderer, at tiltagene, der gør, at Mariagerfjord Kommune "kan certificeres" som bivenlig kommune, passer fint ind i kommunens øvrige arbejde.

For at udbrede viden om biernes krav til levesteder, foreslår fagenheden endvidere, at repræsentanter fra forskellige interesserede fagenheder sammen drøfter valget af et eller flere velegnede arealer på tilsammen mindst én hektar, der kan tilsås med bivenlig beplantning inden sommeren 2019.

Arealet skal have en central beliggenhed, så det fremover kan indgå i naturvejledningen af kommunens børn og unge.

Derudover vil gruppen i løbet af 2019 udarbejde et faktaark om bier og bivenlige haver. Arket gøres tilgængeligt på kommunens hjemmeside og udleveres til de mange borgere, som allerede i dag henvender sig til kommunen for råd om, hvordan de selv kan arbejde med bier i haver og lignende.
Hvis forslaget vedtages må kommunen gerne skilte med, det er en bivenlig kommune.