ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER tirsdag 30. oktober 2018
ØSTER HURUP: Det ventes, at ejerne af sommerhusene på Havblik nord for havnen i Øster Hurup får tilladelse til at bygge altan på deres huse.

sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø mandag 5. november på rådhuset i Arden.

Spørgsmålet om at bygge altaner på husene har været i offentlig høring i fire uger, og der er kun kommet en enkelt indsigelse, og forvaltningen indstiller til de folkevalgte medlemmer i udvalget at projektet godkendes.

Der er tale om 75 huse i bebyggelsen, og det er tanken, at altanerne skal være ens på ca. 7,5 kvadratmeter.

Den oprindelige lokalplan for hele området åbner kun i begrænset omfang mulighed for at ændre facaderne på husene, derfor har det været nødvendigt med et tillæg til lokalplanen.

På ejerforeningens generalforsamling blev det besluttet, at det ikke er foreneligt med ønsket om ensartethed, at give mulighed for valgfri opsætning af altanerne.Fagenheden Teknik og Byg anbefaler blandt andet på den baggrund, at lokalplanforslaget vedtages, og at ejerforeningens beslutning følges.
De mange ens sommerhuse i Havblik i Øster hurup skal også have ens altaner.