ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER mandag 29. oktober 2018
ØSTER HURUP: Dagli´Brugsen i Øster Hurup ringer med alarmklok-
kerne i et forsøg på at få lokalbefolkningen og de mange sommerhus-
gæster i området til at handle lokalt.

På brugsens bygning er ophængt et stort banner med overskriften "Forestil dig Øster Hurup uden:" og så nævnes: En dagligvarebutik, pakkeuddeling, apoteksudsalg, delikatesse, friskbagt brød hele ugen, Tips og Lotto, udbringning af varer og gasudsalg.

Ca. hundrede mennesker deltog også i et møde i Multihuset, som brugsen havde indkaldt til. Her drøftede man brugsens økonomi, med-
lemmernes loyalitet i forhold til lokalbrugsen og Fakta-bygningen over-
for brugsen.

På mødet blev der stillet en række forslag til, hvad denne bygning eventuelt kan bruges til, så der sker en større indtjening.

På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejdere videre med de forslag, der kom på mødet. Denne gruppe består af: Lene Bach, Bent Andersen, Hanne Thomsen, Helle Schiønning, Allan Krone og Inge Østergaard.

Gennem de seneste år har Dagli´brugsen i turistbyen kørt med under-
skud. I 1915 var det på 137.000 kr., i 16 var det 408.000 og og i 1917 var det steget til 1.024.000 kr. Det har betydet, at der år efter år er ble-vet spist af brugsens egenkapital. Deri var i 2015 på 9.069.000 kr. og i 2017 var den faldet til 7.641.000 kr., en udvikling, der er uholdbar.

Nettoomsætningen i de forløbne tre år har holdt sig nogenlunde stabil. I 2015 var den på 34,1 mio. kr., året efter faldt den til 33 mio. kr. og i 1917 var den 35,1 mio. kr..Netto rykkede til Øster Hurup for nogle år siden, men det blev en kort affære inden kæden valgte at lukke ned igen og bygningen dermed kom til at stå tom. Der har været flere tiltag for at udnytte huset, blandt andet var det på tale at etablere et bowlingcenter.

På trods af mange gæster i sommermånederne har butiksudviklingen i Øster Hurup lignet udviklingen i mange andre landsbyer. Den ene forretning efter den anden er lukket. For år tilbage var der i byen foru-den brugsen også en købmandsforretning og slagter. Begge lukkede for flere år siden, og for et par år siden lukkede bageren, men friske kræfter er kommet til, så der igen er liv i bageri og butik. I vinterhalv-
året dog kun nogle dage om ugen. Omsætningen er ikke stor nok til at holde åbent hver dag året rundt.