ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER torsdag 25. oktober 2018
MARIAGERFJORD:  Det forløbne år har været travlt for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Mariagerfjord Kommune.

Det fremgik af den fyldige beretning, som formand for lokalafdelingen, Kaj Edlund, aflagde på foreningens generalforsamling, der var henlagt til landgangen i Mariager.

Han oplyste blandt andet, at man ønsker kridtgraven ved Dania fredet, begrundet med biologiske og geologiske værdier af unik national betydning, men også på grund af kulturhistorie og rekreative interesser.  Fredningsnævnet har truffet en afgørelse, og DN har fået medhold i at området skal fredes, og der skal ydes den erstatning, som DN havde regnet sig frem til, men Mariagerfjord Kommune har efterfølgende anket sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, oplyste formanden i sin beretning.

Selv om Naturfrednignsforeningen og kommunen ikke er enige i sagen om kridtgraven, har man et  fint samarbejde med kommunen.

- De seneste år har vi årligt afholdt et møde med naturforvaltningen, hvor vi ud over en konkret besigtigelse af nogle naturområder, har brugt nogle timer på at diskutere emner af fælles interesse. Møderne har været meget konstruktive. Vi har også afholdt et vandløbs-dialogmøde med kommunen med samme gode konstruktive resultat, sagde Kaj Edlund

Han gennemgik de mange aktiviteter, som foreningen har været involveret i i de forløbne måneder siden forrige generalforsamling.

Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord stod blandt andet for den årlige indsamling af affald i april, i samarbejde med kommunen, og med støtte fra Grønt Råd. I år var der en ny rekord for deltagelsen i Mariagerfjord. 11 børnehaver og dagplejegrupper, 14 skoler, 17 foreninger/grupper og 5 spejder tropper var ude og samle skrald i naturen. I alt deltog 1705 børn og voksne. Der blev indsamlet over 4000 kg affald - deriblandt mere end 3.000 dåser.


- Som man kan se, er der rigeligt at se til, og vi vil meget gerne have flere med i arbejdet. Man behøver ikke have nogen speciel viden. Interesse for natur og miljø er det vigtigste. Vi synes selv vi er meget godt kørende med hensyn til bestyrelsesmedlemmer. Sidste år fik vi valgt to nye, som hurtigt er gået fint og konstruktivt med ind i bestyrelsens arbejde, og vi er ved at starte flere nye arbejdsgrupper op, sagde formanden.

Ved den efterfølgende valghandling var der genvalg til alle. og på det konstituerende møde efter generalforsamlingen  blev Kaj Edlund genvalgt som formand, og som næstformænd genvalgtes Ole Guldberg og Svend Grønkjær Madsen.
Kaj Edlund, formand for DN i Mariagerfjord.