ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 12. oktober 2018
ØSTKYSTEN: læge Jesper Jangaard, Als, er ved siden af at drive sin lægeklinik på Blegen i Als 1. oktober i år tiltrådt som plejecenterlæge på plejehjemmet Teglgården i landsbyen.

Det oplyses forud for lægemødet Sundhed og Ældre i Mariagerfjord, der holdes 22. oktober på rådhuset i Hadsund.

Her bliver mødedeltagerne præsenteret for status vedrørende plejecenterlægefunktionen i kommunen.

Det oplyses, at der er problem med at få plejecenterlæge til Demenscenter Skovgården i Hadsund.

Mariagergjord Kommunes administration indenfor området har været i kontakt med andre kommuner for at høre om deres erfaringer med rekruttering af plejecenterlæger til demenscentre.

Nogle kommuner beskriver det ligeledes som en udfordring. I Aalborg har man dog på flere demenscentre indgået kontrakter med privatpraktiserende læger på samme vilkår som på kommunens øvrige plejecentre.

Plejehjemmet Teglgården i Als