ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER lørdag 27. oktober 2018
ØSTER HURUP:Det Lokalhistoriske Arkiv i Øster Hurup fik fredag eftermiddag overrakt Mariagerfjord Kommunes Kulturpris.

Det skete ved en lille højtidelighed hos arkivets nabo, tu-ristbeauret. Bureau og arkiv deler hus på havnevejen.

Det var formand for Kulturelt Samråd i Mariagherfjord, Lisbeth Andersen, der overrakte formand for arkivet Lars Sølgaard et synligt bevisd på, at Øster Hurup-foreningen er den 11 prismodtager i kommunen.

Med hæderen følger 10.000 kr.

Der var samlet et halvt hundrede mennesker i turistbu-reauet, hvor formand for Kulturelæt Samråd begrundede beslutnignen om, at kulturprisen lander hos lokalarkivet med, at det spilelr en stor rolle i den lokale kulturformid-ling, og så er det en af de største foreninger i området med over 300 medlemmer.

Ud over at samle arkivaler, hovedsagelgit tekst og billeder fra tiden, da fiskeri- og turistbyen var ung, og gemme dem frorsvarlgit for eftertiden, sørger arkviet iogså for, at den lokale historie bliver bragt ud til folket  via flere bogudgi-velser, hvor lokale emner bliver behandlet.

'Akirvet har senst ved sin formand, Lars Sølgaard også bistået idrætsofreningen i Skelund med udgivelsen af en bog.

Arkivet boede oprindeligt i en nedlagt skolebygning, men i forbindelse med byrenoveringen, måtte arkiv og turistkon-tor flytte mod havnen til en tidligere forretning, der solgte både og tilbehør.

Her har man fået gode forhold, men turistkontoret har bedre plads til større sammenkomster, og derfor blev overrækkelsen foretaget der.

I forbindelse med højtideligheden blev der budt på musi-kalsk underholdning ved det lokale Marimba Band
Formand for Kulturelt Samråd, Lisbeth Andersen overrækker det synlige bevis på, at Lokalhistorisk Forening i Øster Hurup er 2018-prismodtageren, til formand for Øster Hurup-foreningen Lars Sølgaard.
Bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening Øster Hurup. Fra venstre: Majbritt Thorup Kristensen, Steen Andersen, Jane Holt, (siddende) Rosa Larsen, Grethe Hald, (næsten skjult) Ole C. Larsen, Hanne Schmidt. Kaj Anton Larsen, æresmedlem Poul hyllebjerg, Karen Myrup og Lars Sølgaard.
Det lokale Marimba Band stod for underholdningen.