ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 5. oktober 2018
ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  mandag 8. oktober 2018
VALSGÅRD: Der er ikke kommunale byggegrunde lige om hjørnet i Valsgård, men Mariagerfjord Kommune vil støtte op, hvis private ønsker at udstykke grunde.

Det blev oplyst på borgermødet, som Mette Binderup (S) og Helle Møl-gaard (V) sammen med byens borgerforening havde taget initiativ til, og som havde samlet i nærheden af 150 mennesker.

Formand for Udvalget for Teknik og Miljø, Jørgen hammer Sørensen (DF) orienterede om fremtidsudsigterne for bysamfundet. Han oplyste, at der havde været forhandlinger mellem kommunen og lokale lodse-jere, men at man ikke var blevet enige om betingelserne for kommunalt køb til udstykning. Kommunen overvejer eventuelt en ekspropriation.

Borgmester Mogens Jespersen (V) deltog også i mødet og fortalte om den pressede økonomiske situation, kommunen er i.

Jacob Grønlund fra Grønlund Gruppen A/S fortalte om deres projekt på grunden bag forsamlingshuset, hvor man for tiden er i gang med at op-føre 17 huse, som forventes afsluttet i 2020. Han efterlyste også nye grunde til fremtidige projekter.
Keld Schnoor fra Schnoor Plast oplyste, at han var interesseret i at sælge/udstykke de 12 tønder land  jord, der ligger på Skovbovej overfor Skovbo Alle og Bavnehøjvej i Valsgård.

Efter en kaffepause fik mødedeltagerne mulighed for at stille spørgsmål til Jørgen Hammer Sørensen. Det blev oplyst, at den kommunale sags-behandling på udstykning af ny byggegrunde for privates vedkommende ligger på mellem otte og ni måneder.

Formand for borgerforenignen i Valsgård, Henning Jochumsen, opfor-drede til at bakke op om foreningen, og han luftede tanken om et even-tuelt multihus i Valsgård.Mette Binderup oplyste, at det har lange udsigter med en vuggestue i byen på grund af den økonomiske situation i kommunen.Svend Skifter Andersen (S) slog til lyd for, at borgerne tænker kreativt for at skaffe plads til byens ungdom, der ikke længere kan være i Hal-lens lokaler.

Det planlægges, at der holdes et lignende borgermøde i det kommende år.
der var samlet i nærheden af 150 mennesker til borgermødet i Valsgård.
Borgmester Mogens Jespersen (V) fortalte blandt andet om den økonomiske situation, kommunen er i.