ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LANDSNYHEDER  mandag 1. oktober 2018
NORDJYLLAND/BRUXELLES: ENVE er EU´s udvalg for innovation, forskning og teknologi, energi, miljø og klimaforandringer, og i den forløbne uge holdt udvalget møde i Bruxelles med det nordjyske regionsrådsmedlem Jess V. Laursen, Skelund, som deltager.

- Danske Regioner går ind for mest mulig genanvendelse af plastaffald, og for et stærkere cirkulært fokus i hele økonomien som sådan, hvorfor vi overordnet støtter direktivet, siger han..

Flere af de danske hospitaler har været i vælten for at bruge for megen engangsplast i form af krus og kopper fremfor at vaske op. Det er økonomiske kalkuler, der har medført, man kunne frigøre økonomiske ressourcer til kerneopgaver ved at indføre engangsplast-service. Det er dog vigtigt at understrege, at hospitalerne går op i cirkulær økonomi, hvor engangsplast er i et lukket system, og også har fokus på genanvendelse af f.eks. engangsplastemballage, siger Jess V. Laursen.

- Regionerne støtter, at man i fremtidige indkøb skal se på, hvilke materialer, der er udviklet som bedre og billigere løsninger af hensyn til miljøet. Danske Regioner støtter derfor et oplæg, som Regionsudvalget skal behandle. Derefter er det Kommissionen, der endelig tager stilling til, hvad vi gør og hvordan lovgivningen bliver. I EU skal vi fremme udviklingen af bionedbrydelige alternativer. På den måde kan alternativer udbredes i et rimeligt prisleje, som vil få sygehusene til at vælge alternativerne i stedet for engangsplast, siger det nordjyske regionsrådsmedlem..

Der er for nylig meldt om plastaffald, ikke kun i maritime miljøer, men også i ferskvand, herunder floder og søer. Det er observeret i alle miljøer, fra bjerggletsjere til vandløb, som løber ud i floder.


- Det er en klar indikation af, at plastaffald fordeles i naturen gennem mange forskellige mekanismer, hvoraf mange
ikke rigtig er forstået. Det er yderst vigtigt at
tænke på problemet med plastaffald som
mere end blot et affaldsproblem. Når det
handler om at løse de faktiske problemer,
vil det både være ineffektivt og utilstræk-
keligt blot at notere et begrænset antal
plastprodukter fundet langs kysten og for-
byde dem. I det lange løb er det afgørende,
at anlægge en mere holistisk tilgang, siger
den nordjyske repræsentant i
EU-udvalget.

- Byafløb er et stigende problem,
da opvarmningen af klimaet fører
til ekstrem nedbør. I de nordiske
områder er dumping af sne i have
og søer uønsket og forårsager plast i vandsystemerne. Europa har flere følsomme vandøkosystemer som floder og søer, og især to meget følsomme havøkosystemer, nemlig Østersøen og Middelhavet, siger Jess V. Laursen.

- Fremtidens store opgave er, at vi anvender mere type-bestemt plastik, som er lettere at sortere og genanvende. Det er ikke plastik, der er farlig. Det er  os "fjolser", der glemmer at opsamle plastikken efter "os", siger han.

I Danmark er man dog nået langt med denne kvalitets- og sorteringsopgave, slutter han.