ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 28. september 2018
VEDDUM:  Det ligger fast, at den kommunale børnehave, Stjernen, i Veddum lukkes. Det besluttede et stort flertal på byrådets møde torsdag aften i Hadsund.

27 af rådets 29 medlemmer stemte for en lukning. To stemte imod, de lokale byrådsmedlemmer Danny Juul Jensen (V) og Peter Muhl (A)

Intet tyder dog på, at området vil komme til at stå uden børnehave. På tegnebrættet er en privat, Kirsebærhaven, hvor der er blevet holdt stiftende generalforsamling i en støtteforening, og der er foreløbig skrevet 17 børn op til at rykke ind ved årsskiftet, når den kommunale lukkes ned.

Forældrene i området, med børn i Stjernen har i forbindelse med lukning af den kommunale, fået tilbudt plads i børnehaven Krible Bo i Als, men det ventes kun, at et fåtal benytter sig af muligheden.

Den private børnehave skal have ansat personale. Det ventes, at lederposten kan besættes i midten af december.

På de sociale medier hedder det blandt andet, at den private børnehave vil satse på natur, æstetik og bevægelse i en tryg hverdag i en lille institution. Den skal være med til at sikre, at børnenes mentale, sociale, kreative og motoriske udvikling styrkes ligesom den skal udvikle barnets evne for et aktivt fællesskab.

Den stiftende generalforsamling fandt sted i lokalerne over den nuværende børnehave på Veddum Hovedgade, lokaler ,der til dagligt huser den lokalhistoriske samling.

Kirsebærhavens bestyrelse kom til at bestå af: Tina Daugbjerg, Trine Mortensen, Uni Barrett, Maria Gerts og Sophia Høgh Rasmussen. Som suppleanter valgtes Pia Bach Munch og Leo Korsgaard.
Den kommunale børnehave Stjernen i Veddum lukker, men en ny privat er i støbeskeen.