ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  fredag 28. september 2018
HADSUND: Efter at planen om at opføre et hospice på arealet med den forhenværende skovpavillon i Hadsund er opgivet, foreligger der nu en ny plan for området, og Udvalget for Teknik og Miljø skal på sit møde, mandag, tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Det er ejeren af området, der ønsker at opføre boliger på stedet, men for at det kan ske, skal området ændres fra "offentligt område" til "boligområde" i kommuneplanen.

Mange i Hadsund og omegn husker endnu de glade aftner med live musik i Skovpavillonen, der efter at stedet lukkede, blev overtaget af virksomheden Hope, der indrettede kontorer i bygningen.

Området fylder allerede en del i den offentlige debat. I forbindelse med en for-offentlighedshøring er der kommet flere forslag til anvendelse af stedet.

Der er foreslået en naturpark, udsigtsplads, en overbygget scene, skovlegeplads, kunstbygning for blandt andet at trække flere turister til området.

For godt en halv snes år siden blev der foretaget en underskriftsindsamling, der den gang protesterede mod byggeri af privatboliger.

Det ventes, at udvalget følger fagenhedens indstilling om at sende forslaget i offentlig høring, og borgerne får således mulighed for at komme med eventuelle indsigelser, eller bakke op om projektet.
Skovpavillonen i Hadsund, hvor der er planer om at opføre privatboliger.