ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  torsdag 27. september 2018
ØSTKYSTEN: Der er penge på bordet til, at der kan føres en mobilitetsplan for den østlige del af Mariagerfjord Kommune, ud i livet.

Trafikstyrelsen har bevilget 300.000 kr.,Dertil kommer, at kommunen skal lægge yderligere 300.000 kr. oveni, som man regner med kan fordeles over to finansår, og så forventer den kommunale administration, at beløbet kan indeholdes i det nuværende NT-budget.

Sagen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø på mødet mandag 1. oktober, men implicerede borgerforeninger og lokale grupper, der arbejder med sagen, er blevet orienteret om, at der nu er penge på kontoen. De blev onsdag indkaldt til det første møde i mobilitetsgruppen, hvor vor borgerne sammen med Nordjyllands Trafikselskab og Mariagerfjord Kommune har til opgave at få løsningerne sat i gang og forankret lokalt.

Det er en vigtig del af projektet at skabe en stærk og holdbar lokal forankring, da projektets igangsætning og fremtidige drift afhænger af de lokale aktøres engagement, hedder det blandt andet i oplægget.

I Havbakkedistriktet har sagen været på dagsordenen i nogen tid. Der er blandt andet blevet holdt et møde på Havbakkeskolen, hvor repræsentanter fra kommune, NT og lokale interesser drøftede mobilitet i lokalsamfundene.

Der er flere forslag i spil. Det drejer sig blandt andet om delebiler, elcykler, NT-transport ud over de faste ruter og eventuel samkørsel. På mødet blev der orienteret om et landsbysamfund, hvor tingene er på vej i faste rammer, så man via internettet kan få styr på samkørsel.

Spørgsmålet blev også berørt på det seneste borgermøde i Als.

Der er tidligere på året blæevet holdt et par møder i Als, hvor emnet har været mobilitet, blandt andet et mindre, hvor et par lokalpolitikere og Veddum Landsbylaug, kommunen og NT var repræsenteret.