ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER  onsdag 26. september 2018
NORDJYLLAND: Budgettet for Region Nordjylland det kommende år blev godkendt på regionsrådsmødet tirsdag.

I fokus er f
ælles løsninger for bedre sundhed på tværs af hospitaler, de nordjyske kommuner og almen praksis for på den måde fortsat at udvikle kvalitet og tilgængelighed samt arbejde for en bedre ressourceudnyttelse.

- Det gl
æder mig, at vi i en stram økonomisk situation har formået at få enderne til at nå sammen, og at samtlige partier i regionsrådet har taget ansvar og fundet penge til at prioritere en række indsatser til gavn for borgerne og patienterne i Nordjylland, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Af konkrete indsatser er der i budgettet bl.a. prioriteret penge til tiltag for at undg
å overbelægning, flere midler til psykiatri, hurtigere udflytning af Aalborg UH til NAU og ny elektronisk patientjournal. I 2019 er der også fundet penge til at bevare akutlægebilen i Hjørring, som tidligere har været medfinansieret af statslige puljemidler.

Budgettet indeholder ogs
å en række prioriteringer inden for Regional Udvikling, bl.a. til arbejdet med at sikre kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. Der er også afsat en pulje på 5 mio. kr. til arbejdet med at gøre Nordjylland til en mere grøn region. Ambitionen er, at Nordjylland på sigt skal være Danmarks grønneste region.

For at f
å enderne til at nå sammen, har der været omprioriteringer i størrelsesordenen 120 mio. kr. De kliniknære områder er søgt friholdt mest muligt bl.a. gennem besparelser på patientbefordring og administration.