ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER onsdag 12. september 2018
NORDJYLLAND: Region Nordjylland viser fremgang på 22 af de 40 indikatorer, der er udpeget som pejlemærker for de 8 nationale mål for et godt sundhedsvæsen.

Regeringen, Danske Regioner og KL blev i foråret 2016 enige om 8 nationale mål for sundhedsvæsenet. Den nyeste årsrapport om de nationale mål viser, at Region Nordjylland er den region, som fra 2016 til 2017 viser størst fremskridt på de 40 indikatorer, som skal sikre, at alle sundhedsvæsenets aktører - sygehusene, kommunerne og almen praksis - arbejder i en tydelig og fælles retning mod højere kvalitet.

- Vores fremskridt indenfor de nationale mål viser, at vi som region er klar til at levere på de parametre, som kan forbedre sundhedsvæsenet til gavn for den enkelte patient, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Region Nordjylland viser blandt andet en positiv udvikling på 4 ud af 5 indikatorer under målet om "styrket indsats for kronikere og ældre patienter" og ikke mindst på 6 ud af 7 indikatorer under målet om "hurtig udredning og behandling".

- Vi har traditionelt leveret gode resultater sammen med kommuner og almen praksis i arbejdet med den ældre medicinske patient og ved at have få akutte indlæggelser af kronikere, så det er flot, at vi fortsat rykker på det område. Samtidig har vore medarbejdere virkelig leveret varen for patienterne, når det handler om at forkorte ventetiderne til behandling, operation og udredning af sygdom, hvilket også har været et højt prioriteret politisk mål i regionen, siger Ulla Astman.


Den enkelte indikator under "hurtig udredning og behandling", hvor udviklingen er uændret fra 2016 til 2017 er overholdelsen af standardforløbstiderne for kræftpakker. De nyeste tal for 2018 viser imidlertid, at Region Nordjylland også her har rykket sig i positiv retning og nu ligger med den højeste målopfyldelse i landet.

- Det er et godt eksempel på, at der naturligvis er områder, hvor vi kan forbedre os, og når vi identificerer dem, så gør vi noget ved det. Den handleplan, der i 2017 blev lavet for kræftområdet med større fokus på hurtig og effektiv behandling og sidenhen har været et omdrejningspunkt på månedlige statusmøder mellem regionsledelsen og hospitalsledelserne, har givet resultat, fortæller Ulla Astman.