ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER onsdag 12. september 2018
HELE LANDET: 18. september lancerer Det Danske Filminstitut den mediepædagogiske app 'Filmcentralen/For de yngste'. Her kan 3-6-årige lege med film, billeder og lyd. Forskning viser, at appen styrker samarbejde, sprog og medieforståelse.

Børn skal opleve, forstå og skabe levende billeder. Det er kodeordene for Det Danske Filminstitut, der snart lancerer den gratis app 'Filmcentralen/For de yngste'. Den rummer 300 kortfilm og mange sjove og lærerige aktiviteter, der tager udgangspunkt i film.

Målet er at gøre børn til aktive mediebrugere og medskabere og styrke fundamentet for deres kulturelle og digitale dannelse. Målgruppen er børn på 3-6 år i dagtilbud.

'Filmcentralen/For de yngste' er udviklet i tæt samarbejde med pædagoger i en række dagtilbud landet over, Skoletjenesten, Kulturregion Fyn og UCC. Undervejs er der udført følgeforskning, som viser, at appen bl.a. er god til at træne samarbejde og sprog, styrker fællesskabet og har inkluderende potentiale, og at appen flytter film- og mediebrugen i børnehaverne fra passiv betragter til aktiv film- og medieforståelse.

'Filmcentralen/For de yngste' er enkel og fleksibel at bruge i den pædagogiske dagligdag. Den rummer guidede forløb med aktiviteter og korte film. Der er fokus på fællesskab, dialog og kreativ leg. Der er helt enkle aktiviteter, hvor børn og pædagoger ser film sammen og taler om oplevelsen, eller hvor børnene fx skal fotografere og optage lyd indendørs og udendørs. Og så er der de lidt mere avancerede aktiviteter, hvor børnene fx laver deres egne, små animationsfilm. Alle aktiviteterne tager afsæt i den pædagogiske læreplan.

Pædagog Kristina Juel Overgaard arbejder med 'Filmcentralen/For de yngste' i en testversion og fortæller om sine erfaringer:

- I en børnehave med 13 sprog repræsenteret er 'Filmcentralen/For de yngste' en sjov og spændende måde at arbejde med sprog på. Vi bruger appen til det, vi kalder dialogisk læsning.
I større eller mindre grupper ser vi en film, går i dialog om det, vi ser, det, vi forstår, ikke forstår osv. Filmen er en visuel og auditiv støtte for børnene, og vi har deres fulde opmærksomhed og deltagelse, siger hun.

Projektleder Charlotte Giese fra Det Danske Filminstitut fortæller om målet med at udvikle 'Filmcentralen/For de yngste':'

- Vi vil give de yngste børn nye muligheder for at lege kreativt med film, lyd og billeder. Med appen kan børn og pædagoger i fællesskab skabe billedbårne fortællinger og dele filmoplevelser. Vi ønsker at fremme en aktiv og legende teknologiforståelse i den pædagogiske praksis, hvor netop iPads er en stærk pædagogisk ressource. Vores håb er, at 'Filmcentralen/For de yngste' kan være med til at styrke børns almene kulturelle og digitale dannelse.