ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER onsdag 12. september 2018
ALS:  De projektforslag, som en række grupper i Als har arbej-det med i de seneste måneder, bliver fremlagt på et borger-møde på Havbakkeskolen torsdag 20. september.

Forslagene er samlet hos styregruppen, der vil fremlægge for-slaget til udviklingsplanen "Als i aktion".


- Mange borgere og arbejdsgrupper har bidraget til planen, og den er nu et godt arbejdsredskab fremadrettet for udviklingen af Als, siger Jan Gerts, der håber, at mange borgere møder op i aulaen på skolen, hvor "Als i aktion" i samarbejde med Maria-gerfjord Kommune vil være vært ved en øl eller vand og en sandwich.

Mødetidspunktet er nemlig normal borgerlig spisetid kl. 17.30-19.00.

Der vil blive orienteret om, hvad grupperne arbejder med, og hvad der skal ske fremover.

En række lokalpolitikere og repræsentanter for Landdistriktsrå-det er blevet orienteret om fremtidsprojekter, der arbejdes med i området. Styregruppen inviterede politikerne på en cy-keltur rundt i byen og på stranden for at vise de lokaliteter, der er planer om at videreudvikle.

Blandt andet af hensyn til, hvor mange sandwiches, der skal laves- er det nødvendigt med tilmelding på forhånd. Det skal ske senest mandag 17. september til Jan Gerts på: 
jager@mariagerfjord.dk eller tlf. 6169 0988.

Ved tidligere møder har der været stor interesse blandt Als-borgerne om at deltage i fremtidsværkstedet.
Jan Gerts tovholder i projektet.