ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER tirsdag 11. september 2018
ØSTER HURUP: Flere foreninger og Øster Hurup kirke samar-bejdede søndag om at markere Naturens Dag ved Kattegat, og mange mennesker fulgte opfordringen til en gåtur på blandt an-det stranden for at finde liv i vandkanten.

Dagen blev indledt midt på formiddagen i Øster Hurup kirke, hvor der blev budt på grøn gudstjeneste. På forhånd var kirke-gængerne blevet opfordret til at plukke en buket blomster i na-turen eller haven derhjemme, så kirken kunne blive smykket med farver, og efterfølgende blev buketterne lagt på gravsteder.

Samlingsstedet var strandarealet umiddelbart nord for havnen. Her havde FDF-erne lavet bål, hvor børn og voksne kunne hygge sig med blandt andet at bage snobrød. Inden man samledes på stranden, var der arrangeret tur med indlagte poster, hvor emnet netop var naturen.

Efterfølgende samledes en del på turistkontoret, hvor børnene fik lov til at udfolde sig kunstnerisk. De blev bedt om at tegne og male synsindtryk fra dagens naturoplevelser.

Vejret spillede nogenlunde med. Det holdt i store træk tørvejr, medens man færdedes i det fri.
FDF-erne gør klar til at bage snobrød på stranden ved Øster Hurup.
Mange havde sikret sig med paraply, men det holdt nogenlunde tørvejr. Der blev dog heller ikke brug for solbrillerne.
Børn og voksne og enkelte firebenede havde en dejlig dag i naturen.