ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER tirsdag 11. september 2018
ØSTER HURUP: Der var lørdag en stadig strøm af menne-sker til Aktivitetsmessen, som en lang række foreninger og klubber i Øster Hurup holdt i Multihuset.

Hver forening havde en bemandet stand, så gæsterne kunne få svar på eventuelle spørgsmål, og langt de fleste foreninger kunne melde om stor travlhed i de tre timer, messen holdt åben.

Messeområdet var forhallen, aulaen og et mødelokale, hvor der blandt andet blev givet en introduktion til yoga.

I aulaen, den forhenværende gymnastiksal til Øster Hurup skole, var der også mulighed for at foreningerne kunne kom-me i kontakt med et større antal mennesker på en gang ved at fortælle, vise billeder og videoindslag på en storskærm, som blandt andre  Event Øster Hurup benyttede sig af.

Mange ville høre om "det kolde gys"
Adskillige henvendte sig til vinterbadeklubben Kattegats Vandhunde for at høre om vilkår op til sæsonstarten, når vandtemperaturen når ned på en acceptable temperatur, så en vinterbader med respekt for sig selv kan bevæge sig ud på badebroen ved Øster Hurup havn.

Messen var tilrettelagt for at foreningerne kunne komme i kontakt med et større publikum, og det var også grunden til, at menighedsrådet ved Øster Hurup kirke var repræsenteret med en stand.

Her stod formand for menighedsrådet  Lis Jepsen klar til at besvare spørgsmål,. Rådet havde desuden lavet en lille kon-kurrence og sat en flask vin på højkant.

Regnvejr spændte ben
FDF var ligeledes repræsenteret, også i det fri, hvor der var tændt bål i en stor flad gryde, så interesserede kunne bage snobrød, men lige netop medens aktivitetsmessen holdt åben mellem kl. 10 og 13 regnede det, så det blev begræn-set, hvor mange snobrød, der blev bagt.

Både blandt de deltagende foreninger og publikum var der enighed om, at det var en god ide´ med en sådan messe.

Jan Andersen orienterede om Event Øster Hurup og viste billeder og videofilm på en storskærm i aulaen.
Gæsterne i aulaen fulgte interesseret med, når der blev orienteret om en forening
Der var stor interesse for den stand, som vinterbadeklubben Kattegats Vandhunde havde i forhallen.
Formand for menighedsrådet i Øster Hurup, Lis Jepsen fik talt med mange mennesker.