ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER søndag 23. september 2018
ALS: Det er ikke let at danse med offentlige myndigheder.
Det har en arbejdsgruppe under "Als i aktion" måtte sande. De mente selv, de havde påtaget sig en enkelt og let opga-ve, nemlig at udarbejde en oversigt over stier, som gående i landsbyen kan benytte.

-Men vi fik halvanden side tæt skrevet svar om alle de ting, som vi skal undersøge, få skriftlige tilladelser til og om en lang række myndigheder, der også skal spørges. Så helt ærligt. Så har vi opgivet, sagde Søs Gade som repræsen-tant for gruppen på et borgermøde på Havbakkeskolern i Als, torsdag aften.

- Vi ved altså godt, hvor vi må gå, og hvor vi skal over privat område har vi fået lodsejerens godkendelse, men blot fordi stierne skal tegnes ind på et kort, så vælter det hele, sagde hun og fik klapsalver fra mødets øvrige deltagere.

En repræsentant fra den kommunale administration, Jens Lykke, Kultur og Fritid, fik dog manet til besindighed og opfordrede gruppen til at tage en personlig kontakt til den kommunale brevskriver. Så mener han nok, at man kan finde en løsning.

En halv snes grupper har i løbet af foråret og sommeren arbejdet med en lang række projekter, der skal være med til at gøre landsbyen til et bedre sted at bo og opholde sig.

Projekterne samlet i et katalog
Projekterne er samlet i et skrift, som en tilknytt4et konsulent, Jeanette Lund, har udarbejdet og som skal danne basis for det videre arbejde med at få tingene ført ud i livet.

Repræsentanter for de enkelte grupper fortalte kort om, hvortil man var nået.

Ud over stisystemet er der på tegnebrættet en mountain-baik-rute ved Ravnbjerg, der er planer om at få en række infotavler og toilet ved stranden.

I den forløbne sommer har der været et mobilt toilet ved stranden, som er blevet tømt adskillige gange. Mellem 1500 og 2000 mennesker har benyttet sig af det, og derfor fore-slog gruppen en mere varig løsning.

Moleprojekt stødte på vanskeligheder
Gruppen, der har arbejdet med en renovering og udbygning af molen ved stranden, var ikke nået langt. Man er  oppe mod kyst- og fredningsmyndigheder, oplyste Jens Hilmer Jacobsen.

Det havde heller ikke gjort det bedre, da en af ide´mændene måtte melde fra.

Gruppen, der arbejder med aktivitetsplaner for idrætshallen i byen, havde valgt at ligge underdrejet på grund af de løbende forhandlinger på kommunalt plan for Havbakkedi-striktet.

Jan Gerts fremlagde midtbygruppens plan, hvor man øn-sker, at gadekæret Flouen og anlægget med paraplyen sluttes sammen. Det vil betyde en vejomlægning, og man tror, i den komunale økonomiske situation for tiden, ikke, at der vanker kommunal støtte til et sådant projekt her og nu.

Byprojektet i Als har fået bevilget 100.000 kr. til det forbere-dende arbejde, oplyste Jan Gerts, og der er mellem 35.000 og 40.000 kr. tilbage på kontoen, tilføjede Jens Lykke.

Kommunen vil gøre alt
for at fremme udviklingen
Den kommunale repræsentant sluttede seancen med at sige, at man fra kommunal side vil gøre alt for at fremme udviklingen og tilføjede, at byen nu har et godt arbejdsred-skab i form af et skrift, hvor der sort på hvidt står, hvad man ønsker.

Jan Gerts oplyste, at borgerne i byen ikke skal holde sig tilbage med ny og gode ideer.

-Så sætter vi bare flere sider ind, sagde han.

Søs Gade fortalte om de mange besværligheder, gruppen var stødt på, for at få registreret vandrestier i Als.
Kasper Bach orienterede om arbejdet med at få sat infotavler op forskellige steder i byen.
Nytiltrådte leder af skole og børnehaver i Havbakkedistriktet, Esben Holck Vammen, fik mulighed for at præsentere sig selv på borgermødet.