ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER fredag 7. september 2018
ØSTER HURUP: Ni toiletter, syv til damerne og to til herrerne samt en urinale. Det hele på hjul så de kan transporteres rundt, står parkeret hos Fruerlundparken, hvor foreninger og andre, der mangler en toilet-vogn, kan leje den.

Det er parken og Event Øster Hurup, der i samarbejde har købt vog-nen med støtte fra en række fonde, Jutlander Bank, Spar Nord Fonden og landdistriktspuiljen i Mariagerfjord Kommune.

Vognen er fra 2014, men nysynet, så den er klar til at blive spændt ef-ter en bil med trækkrog

- Det er planen, at vognen skal bruges til arrangementer i Fruerlund-parken og arrangementer som Event Øster Hurup afholder. Dog kan den også lejes ud til andre, primært foreninger og institutioner i Maria-gerfjord Kommune, siger Poul Madsen, Fruerlundparken.

Ud fra flere års erfaring, har det vist sig, at der har været behov for en toiletvogn, som kan lejes i kommunen. Hidtil har foreninger og arran-gører skullet køre langt for at leje en mobil toiletvogn. Det betød sam-tidig, at der skulle bruges mange frivillige kræfter, penge og ikke mindst tid på at hente og levere de toiletvogne, som man havde brug for, et andet sted i landet.

Ved at kunne leje den med udgangspunkt fra Øster Hurup, vil det be-tyde, at mange foreninger får bedre tid og økonomisk rådighed til an-dre aktiviteter i forbindelse med arrangementerne. 

Der er to indgangen til de syv dametoiletter og særskilt indgang til herretoiletterne og dertil kommer så den udendørs urinalerende.

Toiletvognen er med afløb. Det kræver, at den på den pågældende plads, skal kobles til strøm, kloak og vand.

På Fruerlundparkens hjemmeside kan man læse mere om toilet-vognen.