ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER søndag 5. august 2018
MARIAGERFJORD: Udvalget for Sundhed og Omsorg præsenteres på det første møde efter sommerferien for et række kritiske tal, forventede overskridelser i forhold til budgettet.

Mødet holdes mandag eftermiddag på Solgaven i Hobro.

I forbindelse med den seneste økonomivurdering var der lagt op til et merforbrug på 2 mio. kr. indenfor personlig hjælpeordning til handicappede, men nu forventes merforbruget af blive på fem mio. kr.

Området eksterne botilbud og bostøtte i eget hjem var et område, hvor der var stort økonomisk pres på i 2017, og det pres er fortsat ind i 2018. Der forventes en merudgift på 10,8 mio. kr.

På hjemmeplejen forventes der p.t. et merforbrug på 3,2 mio. kr. Ved seneste økonomivurdering lå udfordringen på ca. 1,5 mio. kr. De seneste måneder har der været en tendens til et stigende merforbrug, hvorfor forventningen til året er ændret i negativ retning. Aktuelt er der dog et tilsvarende mindreforbrug på puljen til hjemmepleje, hvorved det er muligt, at finansiere det forventede underskud i udegrupperne. 

Der. er økonomiske udfordringer på Solgaven og Skovgården. På Solgaven er stillingsforbruget steget lidt, hvilket betyder en forventning om et samlet merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. På Skovgården er forventningen stadig, at de kommer ud af 2018 uden at øge det merforbrug på 819.000 kr., som blev overført fra 2017.

Vedrørende den vederlagsfri fysioterapi forventes der, ud fra forbruget de første seks måneder, et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Omkring  aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet regner administrationen med, at der i indeværende år blive tale om et merforbrug på 1,3 mio. kr., såfremt udgifterne holder sig på niveau med de første fem måneder af 2018. Der er dog et håb om, at udgifterne vil ligge lidt lavere i de sidste måneder af året, hedder det i indstillingen fra forvaltningen til de folkevalgte i udvalget.

Efter en travl sommer som formand for Event Øster Hurup tager Jan Andersen som formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg mandag hul på et travlt kommunalt efterår.