ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER fredag 3. august 2018
MARIAGERFJORD: Udviklingen i landdistrikterne er langt hen ad vejen afhængig af, at borgerne selv tager ansvar og sætter ting i gang. De små lokalsamfund er stærkt afhængige af ildsjæle.

Det er blandt andet baggrunden for, at Landdistriktsrådene i de tre Himmerlandske kommuner har til opgave at understøtte denne proces. For anden gang tager rådene initiativ til at afholde en konference for ildsjælene.

I dagene 26.-27.okt. vil Løgstør Parkhotel lægge rammer til et program, hvor der vil være fokus på, hvad der virker i landsbyerne.
 
Konferencen vil veksle mellem indlæg fra eksperter på området, samt gensidig inspiration og drøftelser deltagerne imellem.

Sociolog og fremtidsforsker Birthe Lindal vil komme med bud på, hvad der skal til for at sikre levedygtige landsbyer. Mette Børgesen og Lise Grønbæk fra DGI-lokaludvikling vil give inspiration til, hvordan man fremadrettet kan understøtte det frivillige engagement og skabe landsbyer, der sprudler af liv og sammenhængskraft.

Konsulent Jens Ulrich vil fokusere på, om kommuner og landsbyer har et fælles mål og om, hvordan man sammen skaber de bedste resultater. 

Desuden har man inviteret nabokommunen Viborg til at komme med et bud på dette spørgsmål. I Viborg har man etableret et særligt politisk udvalg for Landdistrikter med henblik på mere strategisk fokus. Udvalgsformand Mette Nielsen vil trække linierne op for dette arbejde.
 
Indbygget i programmet for konferencen er der fokus på erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem deltagerne fra de tre kommuner.

- Erfaring fra senest, vi lavede en fælles konference er, at dette element har stor betydning, understreger en af initiativtagerne, Kim Knudsen, Hørby, der er formand for Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune.
 
Konferencen har plads til 50 deltagere og er gratis. De tre kommuners Landdistriktsråd håber, at der vil være en god blanding af deltagerne fra forskellige hjørner af Himmerland, samt deltagere i alle aldre.

Der er tilmelding frem til 1.okt. via kommunernes hjemmesider.

Kim Knudsen, formand for Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune