NORDJYSKE NYHEDER fredag 01. juni 2018
LANDSNYHEDER søndag 29. juli 2018
HELE LANDET: Fra 1. august bliver det muligt at bestille virtuelle tilstandsrap-porter og udsætte betalingen af den i op til 12 måneder.
 
K1´ere, K2´ere og K3´ere kan give de fleste boligejere grå hår på hovedet, fordi de byggetekniske anmærkninger ofte lyder værre, end de i virkeligheden er. Men fremover bliver det muligt i tilstandsrapporten at se, hvad de omdis-kuterede anmærkninger dækker over.

Ejendomsm
æglerkæderne Nybolig og Estate tilbyder som de første i samar-bejde med Nykredit Forsikring via en række byggesagkyndige nu virtuelle tilstandsrapporter, hvor boligkøbere og boligsælgere kan se, hvad K´erne reelt dækker over.

I første omgang kommer tilbuddet om tilstandsrapporter med billeder til at omfatte knap halvdelen af den samlede mængde, men det er udgangspunktet, at det vil komme til at gælde alle på sigt.
 
-Ofte kan en K3 lyde langt mere skræmmende, end den i virkeligheden er, fordi de færreste af os har den fornødne byggetekniske viden til at vurdere omfan-get, men med billeder af anmærkningerne kan man nu selv se, at hvad den enkelte anmærkning dækker over, og det tror vi, at kunderne vil sætte stor pris på, siger Henning Forsberg, der er direktør i Nykredit Mægler, Nybolig & Estate.
 
Fotodokumentation vil ifølge ham klart være med til at illustrere skaderne, afmystificere bemærkningerne og skabe tryghed hos begge parter. Og selvom det ikke er alle leverandører, der tilbyder billeder i deres tilstandsrapporter, mener han, at det er vigtigt, at muligheden er til stede.
 
-Vi forventer, at mange kunder vil efterspørge de virtuelle tilstandsrapporter, siger Henning Forsberg.
 
Udover de virtuelle tilstandsrapporter fremhæver Henning Forsberg også en ny mulighed for at udsætte betalingen af tilstandsrapporten i op til 12 måneder.
 
-En tilstandsrapport kan være en betydelig udskrivning, som for mange vil være mere bekvem at udsætte, til boligen en gang er solgt. Da langt hovedparten af alle boliger i Nybolig og Estate er solgt inden for det første år, betyder det reelt, at næsten alle boligsælgere kan udsætte betalingen med denne løsning, siger Henning Forsberg.